FAO-kommitténs skrift inspirerar den svenska nationella dialogen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021

Över 200 personer valde att lyssna på lanseringen av FAO-kommitténs skrift ”Hållbara livsmedelsystem – kunskap, innovation och samarbete”. Lanseringen utformades som ett inspirationsseminarium till Sveriges nationella dialog inför toppmötet om livsmedelssystem 2021.

Läs hela artikeln: FAO-kommitténs skrift inspirerar den svenska nationella dialogen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021

Familjelantbrukets årtionde är här – småskaliga aktörer hyllas för hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske

I januari 2019 tog FAO på sig ledartröjan för att inspirera och uppmuntra omvärlden att fira ”the UN Decade of Family Farming 2019-2028”. Varför, kan man undra, ska världen fira familjelantbrukets årtionde? Och vilka firar vi egentligen?

Läs hela artikeln: Familjelantbrukets årtionde är här – småskaliga aktörer hyllas för hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske

Globala miljöfonden beslutar om FAO-ledda projekt på 78 miljoner dollar

16 länder kommer att dra nytta av projekt som syftar till att bevara biologisk mångfald, förbättra ekosystemtjänster, bekämpa markförstöring och skydda naturresurser på land och i hav.

Läs hela artikeln: Globala miljöfonden beslutar om FAO-ledda projekt på 78 miljoner dollar

FAO tar för första gången fram en rapport om kunskapsläget för jordars biologiska mångfald

Jordars biologiska mångfald och de ekosystemtjänster de bidrar med kommer att bli centralt för genomförandet av FN:s årtionde för restaurering av ekosystem 2021-2030 och det nya ramverket för det globala arbetet för biologisk mångfald, som ska gälla efter 2020.

Läs hela artikeln: FAO tar för första gången fram en rapport om kunskapsläget för jordars biologiska mångfald

Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete – ny publikation från Svenska FAO-kommmittén

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling har allt mer kommit i fokus i den globala debatten. Flera rapporter, inte minst från FAO, visar att hungern i världen har ökat flera år i rad, biodiversiteten är i akut kris, ökenutbredningen fortsätter liksom utarmningen av världens jordar, och världens naturresurser förbrukas i en ohållbar omfattning.

Läs hela artikeln: Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete – ny publikation från Svenska FAO-kommmittén

Ny rapport om hur man ska bemöta de globala utmaningarna med vattenbrist

Stora delar av världen står inför allt mer omfattande utmaningar när gäller tillgången till vatten. Runt tre miljarder människor uppskattas leva i jordbruksområden där det råder stor vattenbrist. Samtidigt som tillgängliga sötvattenresurser per person har minskat med mer än 20 procent de senaste decennierna har efterfrågan på vatten stigit som ett resultat av ökad global befolkningstillväxt samt större efterfrågan från industrier.

Läs hela artikeln: Ny rapport om hur man ska bemöta de globala utmaningarna med vattenbrist

FAO och SLU lyfter fram svenskt kunnande om låg antibiotikaanvändning och friska kor

Rapporten  Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden lanseras i samband med World Antimicrobial Awareness Week och har tagits fram av svenska experter från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges veterinärförbund, Växa Sverige, Gård- och Djurhälsan och Näringsdepartementet.

Läs hela artikeln: FAO och SLU lyfter fram svenskt kunnande om låg antibiotikaanvändning och friska kor

Internationella världsfiskdagen

Vid firandet av årets World Fisheries Day den 21 november på FAO i Rom var syftet att internationellt uppmärksamma behovet av att förbättra arbetsförhållandena inom fiskesektorn.

Läs hela artikeln: Internationella världsfiskdagen

FAO och WFP varnar för ökande nivåer av akut antal hungrande med risk för svält

I ett gemensamt pressmeddelande idag utfärdar FAO och WFP en kraftig varning om att det i vissa områden i fyra länder är stor risk för svält om den nuvarande situationen ytterligare förvärras de kommande månaderna.

Läs hela artikeln: FAO och WFP varnar för ökande nivåer av akut antal hungrande med risk för svält