Rapport från FAO påvisar vikten av ökad resiliens i livsmedelssystemen som en följd av Covid-19 pandemin

I årets upplaga av rapporten State of Food and Agriculture (SOFA) från FAO påvisas att covid-19 pandemin har bidragit till sårbarheten i våra livsmedelssystem vilket har resulterat i stora påfrestningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen globalt. Idag saknar 3 miljarder människor tillgång till näringsriktig och hälsosam kost och världshungern ökar. För att vända utvecklingen betonas ökad resiliens och vikten av mångfacetterade, effektiva, hållbara och inkluderande livsmedelssystem.

Läs hela artikeln: Rapport från FAO påvisar vikten av ökad resiliens i livsmedelssystemen som en följd av Covid-19 pandemin