Svenska FAO-kommittén skapades år 1950, samma år som Sverige blev medlem i FAO. Kommitténs uppgift är att bistå regeringen i arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor med hänsyn till global utveckling och bevarad biologisk mångfald inom områdena jordbruk, fiske och skogsbruk. Kommittén består av tretton ledamöter och ordföranden. Den svenska regeringens övergripande arbete med frågor som rör FAO som organisation hanteras på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, EUI-sekretariatet.