FAO (the Food and Agriculture Organization of the United Nations) är FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske. FAO bildades den 16 oktober 1945 och är därmed FN-systemets äldsta organ.

FAO:s huvuduppgift är att bidra till utrotande av hungern i världen och till en tryggad livsmedelsförsörjning, men också för minskad under- och felnäring. FAO arbetar också för att förbättra levnadsförhållandena för landsbygdsbefolkningen i utvecklingsländer och bidra till ekonomisk tillväxt, eftersom en majoritet av världens fattiga är beroende av jord- och skogsbruk samt fiske för sin försörjning inkomst och livsmedelsförsörjning.

En annan viktig verksamhet är att övervaka och förhindra spridandet av globala växt- och djursjukdomar och att bidra med sin expertis om hur de kan hanteras. FAO har även en betydande humanitär verksamhet för att bidra till att hantera kriser och katastrofer, som ofta får konsekvenser för bl.a. jordbruket och drabbar fattiga människor hårt.

FAO spelar en central roll för att övervaka de globala naturresurserna när det gäller jordbruk, fiske och skog och föreslår förbättringar i hur dessa naturresurser ska förvaltas. Det görs genom att FAO från sina medlemsländer samlar in statistik, som analyseras och vidareutvecklas och sammanställs på ett överskådligt sätt i olika rapporter.