En viktig del av FAO:s arbete utgörs av verksamhet inom jordbruksområdet där FAO har hög teknisk kompetens. Den statistik och de prognoser som tas fram av FAO utgör värdefulla underlag både på övergripande nivå t.ex. för forskning och policybeslut, och praktisk nivå t.ex. insatser kring jordbrukets utveckling, hur marken ska brukas och vilka insatsvaror som lämpar sig bäst i ett visst område. De kan också användas för att öka beredskapen och motståndskraften vid naturkatastrofer.

FAO:s jordbrukskommitté (COAG) ansvarar för att ta fram rekommendationer inom jordbruksområdet, landsbygdsutveckling, livsmedelssäkerhet, nutrition och naturresurser. Kommittén träffas vartannat år. Vid COAG presenteras också SOFA, The state of Food and Agriculture, SOFA, FAO:s flaggskeppspublikation på jordbruksområdet.

Om COAG på FAO:s webbsida (engelska)