Svenska FAO-kommittén styrs av en förordning som beskriver kommitténs uppdrag.

Förordning med instruktion för Svenska FAO-kommittén hittar du här.