FAO övervakar och rapporterar om situationen på den internationella råvarumarknaden, bland annat genom att varje månad publicera sitt Food Price Index och analyser av hur livsmedels- och skördesituationen i olika delar av världen ser ut. FAO lämnar också förslag på åtgärder för att mildra de negativa effekterna av uppkomna situationer.

FAO:s råvarukommitté (CCP) ska övervaka och utvärdera världssituationen på råvarumarknaden och de problem som uppstår i relation till världshandeln med dessa varor, som produktion och distribution. CCP träffas vartannat år och diskuterar sitautionen och trender på världsmarknaden för jordbruksvaror samt viktiga policyfrågor. CCP har även underkommittéer som behandlar specifika råvaror som bommull, ris och tropiska frukter. Vid CCP presenteras SOCO, The State of Agricultural Commodity Markets, FAO:s flaggskeppspublikation inom råvaruområdet.

Om CCP på FAO:s webbsida (engelska)