FAO arbetar med övervakning av och forskning kring de globala fiskbestånden. Dessutom arbetar FAO med att stödja och utveckla regionala och nationella fiskeriorganisationer och -institutioner så att överfiske och tjuvfiske kan bekämpas. FAO bidrar också med värdefull kunskap till fiskare och vattenbrukare i utvecklingsländer för att deras utkomst ska öka samtidigt som naturresurserna används på ett hållbart vis.

FAO:s fiskekommitté (COFI) ansvarar för att lämna rekommendationer inom fiskeområdet och vattenbruket. Inom ramen för COFI har också globala överenskommelser inom fiskeområdet förhandlats fram liksom icke-bindande avtal. Kommittén träffas vartannat år. Vid COFI presenteras SOFIA, The State of World Fisheries and Aquaculture, FAO:s flaggskeppspublikation om fiske.

Om COFI på FAO:s webbsida (engelska)