Svenska FAO-kommitténs sekretariat

Alexander Bång Bergström

Telefon: 08-405 49 71

E-post: alexander.bang.bergstrom@regeringskansliet.se