Konferensen

Konferensen är FAO:s högst beslutande organ och möts vartannat år. Där samlas de 194 medelemmarnas jordbruksministrar för att bl.a. besluta om organisationens arbetsprogram och budget för kommande tvåårsperiod, men också för att följa upp det arbete som genomförts under den föregående perioden. I FAO är också EU medlem.

Rådet

Rådet fungerar som högsta styrande organ mellan Konferenserna. Rådet träffas två gånger per år och ska främst fokusera på administrativa frågor och sådant som rör den finansiella förvaltningen av organisationen. Rådet förbereder också Konferensens diskussioner. Sverige är medlem i Rådet sedan sommaren 2019. Norden har även en egen regional plats i rådet och vem som företräder Norden växlar utifrån en beslutad ordning. Fram till sommaren 2020 innehas den Nordiska platsen av Finland, följt av Sverige.

Programkommittén och finanskommittén hanterar frågor om program och finansiering. En särskilt kommitté finns även för juridiska frågor.

Tekniska kommittéer och regionalkonferenser

Konferensen förbereds genom möten på ämnesnivå i de tekniska kommittéerna för jordbruk, skog, fiske och råvaror samt genom möten på geografisk nivå, de så kallade regionalkonferenserna. Dessa möts vartannat år, omlott med konferensen.

Mer information om FAO:s styrande organ (på engelska) hittar du här.