Ett av FAO:s viktigaste arbetsområden är tryggad livsmedelsförsörjning. Arbetet sker främst genom kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS. Den består, till skillnad från övriga kommittéer inom FAO, av medlemmar från tre FN-organ, FAO, WFP och IFAD. I CFS ingår även internationella organisationer som Världsbanken och WTO samt civila samhället, privata sektorn, akademien och filantroper. CFS rapporterar till ECOSOC som i sin tur rapporterar till FN:s generalförsamling. Varje år har man ett särskilt tema med bäring på hur tryggad livsmedelsförsörjning kan förbättras.

CFS träffas årligen för att informera om och diskutera frågor som rör tryggad livsmedelsförsörjning. CFS rekommenderar även åtgärder på olika områden av betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition. Dessa tas fram av en expertpanel (HLPE) och antas sedan av CFS. Medlemmarna uppmanas att sprida och använda rekommendationerna nationellt.

Om CFS på FAO:s webbplats (engelska)