FAO:s skogsarbete handlar bl.a. om lokalt skogsbruk, hållbart skogsbruk, illegal handel med skogsprodukter, ingripande mot illegala metoder i skogsbruket och lagtillämpning. Det läggs stor vikt vid kompetensuppbyggnad och nätverksuppbyggnad i de behövande länderna. FAO arbetar också med att harmonisera definitioner för skoglig statistik och med instrument för datainsamling på skogsområdet.

FAO:s kommitté för skogliga frågor (COFO) ansvarar för att lämna rekommendationer inom skogsbruksområdet och bidrar till utvecklingen och förvaltningen av skogsresurserna. Vid COFO presenteras SOFO, State of the World’s Forests, FAO:s flaggskeppspublikation inom det skogliga området.

Om COFO på FAO:s webbsida (engelska)