Regeringen har förordnat följande ledamöter i Svenska FAO-kommittén:

Statssekreteraren Per Callenberg, tillika ordförande, Näringsdepartementet

Verksamhetsstrategen Ingemar Berglund, Havs- och Vattenmyndigheten

Enhetschefen Peter Blombäck, Skogsstyrelsen

Handelspolitiske utredaren Andreas Davelid, Jordbruksverket

Direktören för projekt och partnerskapsutveckling Katarina Eriksson, Tetra Laval AB

Programchefen Madeleine Fogde, Swedish International Agricultural Network Initiative

Experten Christina Furustam, Lantbrukarnas Riksförbund

Enhetschefen Sara Gräslund, Sveriges lantbruksuniversitet

Globala skogschefen Johan Lindman, Stora Enso AB

Ämnesföreträdaren Esse Nilsson, Sida

Seniora experten Anna Richert, Världsnaturfonden

Internationella chefen Maria Schultz, We Effect

Ombudsmannen Anja Westberg, Kommunal