Regeringen har förordnat följande ledamöter i Svenska FAO-kommittén till och med den 31 december 2022:

Statssekreteraren Oskar Magnusson, tillika ordförande, Näringsdepartementet. Entledigades den 18 oktober 2022.

Handelspolitiske utredaren Andreas Davelid, Jordbruksverket

Områdeschefen Hanna Dufva, Livsmedelsverket

Direktören för projekt och partnerskapsutveckling Katarina Eriksson, Tetra Laval AB

Programchefen Madeleine Fogde, Swedish International Agricultural Network Initiative

Experten Christina Furustam, Lantbrukarnas Riksförbund

Enhetschefen Sara Gräslund, Sveriges lantbruksuniversitet

Ombudsmannen Jörgen Gustavsson, Kommunal

Enhetschefen Catarina Hedar, Havs- och Vattenmyndigheten

Globala skogschefen Johan Lindman, Stora Enso AB

Internationelle koordinatorn Anders Malmer, Skogsstyrelsen

Seniora matexperten Anna Richert, Världsnaturfonden WWF

Generalsekreteraren Anna Tibblin,  We Effect

Programansvarige specialisten Mats Åberg, Sida