Regeringen har förordnat följande ledamöter i Svenska FAO-kommittén till och med den 30 juni 2025:

Statssekreteraren Dan Ericsson, tillika ordförande, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Enhetschefen Maria Lindsäth, Jordbruksverket

Avdelningschefen Britta Ekman, Livsmedelsverket

Programchefen Madeleine Fogde, Swedish International Agricultural Network Initiative

Styrelseledamoten Per Östman, LRF Ungdomen

Enhetschefen Sara Gräslund, Sveriges lantbruksuniversitet

Enhetschefen Catarina Hedar, Havs- och vattenmyndigheten

Seniora vice presidenten Henrik Lenning, Stora Enso AB

Internationelle koordinatorn Anders Malmer, Skogsstyrelsen

Seniora matexperten Anna Richert, Världsnaturfonden WWF

Generalsekreteraren Anna Tibblin,  We Effect

Ämnesföreträdaren Elisabeth Simelton, Sida

Förbundsordföranden Krishan Kent, Fiskbranschens riksförbund