Regeringen har förordnat följande ledamöter i Svenska FAO-kommittén till och med den 30 juni 2023:

Statssekreteraren Dan Ericsson, tillika ordförande, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Handelspolitiske utredaren Andreas Davelid, Jordbruksverket

Områdeschefen Hanna Dufva, Livsmedelsverket

Direktören för projekt och partnerskapsutveckling Katarina Eriksson, Tetra Laval AB

Programchefen Madeleine Fogde, Swedish International Agricultural Network Initiative

Experten Christina Furustam, Lantbrukarnas Riksförbund

Enhetschefen Sara Gräslund, Sveriges lantbruksuniversitet

Ombudsmannen Jörgen Gustavsson, Kommunal

Enhetschefen Catarina Hedar, Havs- och Vattenmyndigheten

Globala skogschefen Johan Lindman, Stora Enso AB

Internationelle koordinatorn Anders Malmer, Skogsstyrelsen

Seniora matexperten Anna Richert, Världsnaturfonden WWF

Generalsekreteraren Anna Tibblin,  We Effect

Ämnesföreträdaren Elisabeth Simelton, Sida