Regeringen har från den 1 januari 2021 förordnat följande ledamöter i Svenska FAO-kommittén:

Statssekreteraren Per Callenberg, tillika ordförande, Näringsdepartementet

Handelspolitiske utredaren Andreas Davelid, Jordbruksverket

Områdeschefen Hanna Dufva, Livsmedelsverket

Direktören för projekt och partnerskapsutveckling Katarina Eriksson, Tetra Laval AB

Biträdande programchefen och experten Matthew Fielding, Swedish International Agricultural Network Initiative

Experten Christina Furustam, Lantbrukarnas Riksförbund

Enhetschefen Sara Gräslund, Sveriges lantbruksuniversitet

Enhetschefen Catarina Hedar, Havs- och Vattenmyndigheten

Strategiska rådgivaren Kajsa Johansson,  We Effect

Globala skogschefen Johan Lindman, Stora Enso AB

Internationelle koordinatorn Anders Malmer, Skogsstyrelsen

Ämnesföreträdaren Esse Nilsson, Sida

Seniora matexperten Anna Richert, Världsnaturfonden WWF

Ombudsmannen Anja Westberg, Kommunal