FAO och World Farmers’ Organisation i nytt samarbetsavtal

World Farmers’ Organisation och FAO har tecknat ett nytt avtal som bekräftar parternas åtaganden att bistå lantbrukare att driva utvecklingen av den globala jord- och skogsbruksagendan.

Läs hela artikeln: FAO och World Farmers’ Organisation i nytt samarbetsavtal

Nytt ljus på Sveriges partnerskap med FAO

Sverige och Belgien stod i början av veckan värdar för ett sidoevent under det pågående rådsmötet på FAO i Rom, för att tillsammans lansera de skrifter som FAO tagit fram om sitt partnerskap med de båda länderna. Med på podiet var representanter från Bolivia och Nigeria, som delgav erfarenheter från det gemensamma arbetet med motståndskraft mot klimatförändringarna, integrerade lösningar för skogs- och jordbruk samt stärkt jämställdhet på landsbygden och kvinnors egenmakt.

Läs hela artikeln: Nytt ljus på Sveriges partnerskap med FAO

Innovationer inom jord- och skogsbruket centrala för framtida livsmedelsförsörjning

För att uppnå målen för hållbar utveckling behövs snabba framsteg för innovationer inom jord- och skogsbruket sam fisket, framförallt sådana som hanterar klimatförändringen och stödjer familjejordbrukare. Det konstaterade FAO:s generaldirektör vid öppnandet av det internationell symposiet om innovationer inom dessa näringar.

Läs hela artikeln: Innovationer inom jord- och skogsbruket centrala för framtida livsmedelsförsörjning

WHO, FAO och OIE utökar sitt samarbete för bekämpandet av antibiotikaresistens med att inkludera även FN:s miljöprogram

I samband med öppnandet i Bangkok av World Antibiotics Awareness Week för Asien och Stillahavsområdet tillkännagav den 12 november FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation), OIE (Världsorganisationen för djurhälsa) och WHO (Världshälsoorganisationen), en gemensam strävan att se en mer ansvarsfull användning av antibiotika hos människor, djur och jordbruk (inklusive vattenbruk och växtproduktion). För att framöver även inkludera miljöområdet har de beslutat att utöka sitt partnerskap med FN:s miljöprogram (UNEP).

Läs hela artikeln: WHO, FAO och OIE utökar sitt samarbete för bekämpandet av antibiotikaresistens med att inkludera även FN:s miljöprogram

Let’s get down to business

Samarbete mellan samhällets alla sektorer och särskilt näringslivets engagemang lyfts allt oftare som en av nycklarna till hållbar utveckling. Under det pågående mötet i Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) på FAO:s huvudkontor i Rom tog Svenska FAO-kommittén, som bedrivit sådant samarbete sedan 1950, chansen att bjuda in till ett sidoevent för att visa på hur flersektoriella partnerskap kan se ut i praktiken.

Läs hela artikeln: Let’s get down to business

På måndag inleds Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning

Den senaste rapporten State of Food Security and Nutrition in the World som publicerades i september visar att antalet hungrande fortsatt ökar, främst på grund av klimatförändringar och konflikt. Detta är en av frågorna som Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, kommer att diskutera den 15-19 oktober i Rom.

Läs hela artikeln: På måndag inleds Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning

World Food Day 2018 – uppmärksammas med ett seminarium 22 oktober

Varje år sedan ett par decennier tillbaka uppmärksammas World Food Day av FAO i Rom den 16 oktober. Syftet är att påminna om det fortsatt stora antalet hungrande och undernärda i världen.

Läs hela artikeln: World Food Day 2018 – uppmärksammas med ett seminarium 22 oktober

EU och FAO ökar ansträngningarna att stärka motståndskraften mot livsmedelskriser

I anslutning till pågående FN generalförsamling tillkännagav EU och FAO att de stärker sitt partnerskap för att öka motståndskraften mot de allvarliga och återkommande livsmedelskriserna runt om i världen.

Läs hela artikeln: EU och FAO ökar ansträngningarna att stärka motståndskraften mot livsmedelskriser

FAO:s Råvarukommitté träffades i Rom – fokus på kopplingen mellan jordbruksvaror, handel och hållbar utveckling

Den 26-28 september träffades FAO:s råvarukommitté (CCP) för att diskutera situationen och trender på världsmarknaden för jordbruksvaror samt viktiga policyfrågor. Fokus för diskussionerna låg framförallt på kopplingen mellan handel, livsmedelsförsörjning och klimatförändringar samt olika faktorer som påverkar produktionen av jordbruksvaror.

Läs hela artikeln: FAO:s Råvarukommitté träffades i Rom – fokus på kopplingen mellan jordbruksvaror, handel och hållbar utveckling

Internationell handel och klimatförändringar – 2018 års SOCO

Den 26-28 september genomförs FAO:s råvarukommitté. En viktig fråga på dagordningen är 2018 års utgåva av FAO:s State of Agricultural Commodity Markets (SOCO). Rapporten ingår i FAO:s serie av flaggskeppspublikationer State of the World och årets rapport tittar särskilt på sambanden mellan internationell handel, livsmedelstrygghet och klimatförändringar.

Läs hela artikeln: Internationell handel och klimatförändringar – 2018 års SOCO