FAO:s fiskekommitté, COFI, 5-9 september – en smygstart för svenskt ordförandeskap i EU:s ministerråd

Vartannat år möts FAO:s tekniska kommittéer för råvaror, jordbruk, fiske respektive skog. Den 5-9 september genomförs fiskekommittén som i år bland annat ska avhandla frågor om att öka globalt vattenbruk på ett hållbart och jämlikt sätt, förbättra fiskeriförvaltning och öka ansträngningarna för att eliminera illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU). Sverige leder tillsammans med EU-kommissionen, EU:s arbete vid mötet – en försmak av det svenska ordförandeskapet i EU 2023.

Läs hela artikeln: FAO:s fiskekommitté, COFI, 5-9 september – en smygstart för svenskt ordförandeskap i EU:s ministerråd

The State of Food Security and Nutrition 2022

De främsta drivkrafterna bakom ökad hunger och felnäring är konflikter, klimatförändringar och ekonomiska chocker, kombinerat med ökad ojämlikhet i samhället. The State of Food Security and Nutrition 2022, understryker att en intensifiering av dessa drivkrafter sker och att fokus måste vara på hur man bygger motståndskraft mot dem.

Läs hela artikeln: The State of Food Security and Nutrition 2022

OECD och FAO analyserar utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelssektorn i ”Agricultural Outlook 2022” – utmaningar de kommande 10 åren

Rapporten belyser grundläggande ekonomiska och sociala trender som driver den globala jordbruks- och livsmedelssektorn förutsatt att inga större förändringar av väderförhållanden eller policyer sker. I årets rapport görs analyser av bland annat nivån på produktivitetstillväxten som krävs för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, om att utrota hungern (mål 2), samt bedömningar och analyser vad gäller behovet av avsevärda minskningar av jordbrukets utsläpp av växthusgaser fram till 2030.

Läs hela artikeln: OECD och FAO analyserar utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelssektorn i ”Agricultural Outlook 2022” – utmaningar de kommande 10 åren

FAO antar strategi för klimatförändringar och strategi för forskning och innovation

Vid FAO:s 170.e rådsmöte, som ägde rum 13–17 juni, antogs två nya strategier för FAO:s verksamhet. En strategi för klimatförändringar och en strategi för forskning och innovation. Båda strategierna gäller för perioden 2022 till 2031, och syftar till att driva på implementeringen av FAO:s strategiska ramverk.

Läs hela artikeln: FAO antar strategi för klimatförändringar och strategi för forskning och innovation

Ny rapport visar fortsatta och ökande utmaningar med tryggad livsmedelsförsörjning i världen

Årets hungerrapport ”Global Report on Food Crises 2022” visar på fortsatt stora och ökande utmaningar med tryggad livsmedelsförsörjning i världen under 2021. Rapporten, som tas fram av ”The Global Network Against Food Crises”, där bland andra FAO, FN:s livsmedelsprogram, WFP, och EU ingår, konstaterar nya rekordnivåer – ”unprecedented levels of hunger” – med en ökning om 58 miljoner människor sedan 2019. Eftersom rapporten gäller för 2021 räknar siffrorna inte in den försvårande effekten av Rysslands aggression mot Ukraina.

Läs hela artikeln: Ny rapport visar fortsatta och ökande utmaningar med tryggad livsmedelsförsörjning i världen

10-årsjubileum för CFS frivilliga riktlinjer om ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter – virtuellt högnivåevent 27 maj

I maj 2012 antog Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, de frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter (CFS VGGT). För att uppmärksamma 10-årsjubileet anordnar CFS tillsammans med FAO ett virtuellt högnivåevent där framsteg och framtida utmaningar kommer lyftas fram.

Läs hela artikeln: 10-årsjubileum för CFS frivilliga riktlinjer om ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter – virtuellt högnivåevent 27 maj

Världsbidagen 20 maj: ”Bee Engaged” för planetens hälsa och bevarandet av den biologiska mångfalden

Bin och andra pollinerare är avgörande för planetens hälsa, men idag minskar antalet pollinerare kraftigt. Genom att flytta pollen mellan olika blommor möjliggör bin en rik produktion av frukter, nötter och andra grödor. Samtidigt kan pollinerare förbättra kvalitén och diversiteten av de grödor som odlas. Att bevara och öka pollinerare i världen är därför nödvändigt för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen. FAO uppmärksammar därför Världsbidagen 20 maj.

Läs hela artikeln: Världsbidagen 20 maj: ”Bee Engaged” för planetens hälsa och bevarandet av den biologiska mångfalden

Årets upplaga av Svenska FAO-kommitténs debattskrift publicerad – Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972

Nu finns årets upplaga av Svenska FAO-kommitténs skrift publicerad som tar upp olika perspektiv på jordbruk, skogsbruk, fiske och våra matvanor under temat ”Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972”. Skriften belyser olika aspekter kring i jorden, skogen och haven under de 50 år som passerat sedan FN:s första miljökonferens, som ägde rum i Stockholm 1972. Många av dagens utmaningar fanns redan då, och en tillbakablick kan ge insikter i lösningar och angreppsätt för dagens utmaningar.

Läs hela artikeln: Årets upplaga av Svenska FAO-kommitténs debattskrift publicerad – Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972

Extrasession i FAO:s råd diskuterade tryggad livsmedelsförsörjning i världen med anledning Rysslands aggression mot Ukraina

Vid en extrasession i FAO:s råd 8 april diskuterades livsmedelssituationen i världen med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina. Sessionen hade initierats av 80 av FAO:s medlemsländer för att behandla konsekvenserna av den ryska aggressionen mot Ukraina för den redan ansträngda situationen i världen vad gäller tryggad livsmedelsförsörjning, och därmed för FAO:s uppdrag, verksamhet och mandat.

Läs hela artikeln: Extrasession i FAO:s råd diskuterade tryggad livsmedelsförsörjning i världen med anledning Rysslands aggression mot Ukraina

Utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen i världen med anledning av den ryska invasionen av Ukraina – humanitära insatser, minskad tillgång på livsmedel och stigande priser

De tre FN-organen FAO, WFP och IFAD arbetar intensivt med hanteringen av den tryggade livsmedelsförsörjningen i Ukraina med anledning av den ryska invasionen. Enligt en WFP-rapport är minst 18 miljoner människor påverkade av den ryska invasionen. 12 miljoner människor är behov av humanitär assistans och 1,7 miljoner har fått lämna sina hem, och sifforna förväntas nu ha stigit ytterligare. Invasionen av Ukriana kommer också att påverka den globala livsmedelsförsörjningen och även priserna på råvaror och jordbruksvaror, vilket var en utmaning redan innan den ryska invasionen av Ukraina. Det innebär stora utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen globalt.

Läs hela artikeln: Utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen i världen med anledning av den ryska invasionen av Ukraina – humanitära insatser, minskad tillgång på livsmedel och stigande priser