FAO:s Konferens inledd

FAO:s Konferens, organisationens högsta beslutande organ, inleddes i Rom den 22 juni och igår valdes en ny generaldirektör för de kommande fyra åren – Qu Dongyu från Kina.

Läs hela artikeln: FAO:s Konferens inledd

Globala miljöfonden ger bidrag till FAO:s arbete mot bl.a. avskogning och för stärkta livsmedelssystem

Den globala miljöfonden har beslutat att ge ett bidrag till FAO på 179 miljoner dollar för att stödja FAO:s samarbete med länder i olika delar av världen där fokus är på bevarandet av biologisk mångfald, förvaltning av gränsöverskridande vattenresurser, hållbar markförvaltning och särskilt farlig bekämpning av bekämpningsmedel.

Läs hela artikeln: Globala miljöfonden ger bidrag till FAO:s arbete mot bl.a. avskogning och för stärkta livsmedelssystem

Kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske uppmärksammas

Den 5 juni är den internationella dagen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (s.k. IUU (Illegal, Unreported, Unregulated)). IUU-fiske är ett globalt problem som har fått mer uppmärksamhet på senare år, då det utarmar havens resurser och försämrar möjligheter till en hållbar utkomst, särskilt för fattiga människor. En stärkt kontroll och övervakning för att förhindra IUU-fiske kräver ökat samarbete och transparens på internationell nivå.

Läs hela artikeln: Kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske uppmärksammas

Lansering av FN:s decennium för familjejordbruk

Åren 2019 till 2028 är FN:s decennium för familjejordbrukare. Målsättningen är uppmärksamma dessas betydelse för livsmedelsproduktion och bidrag till den globala hållbarhetsagendan, särskilt utrotande av hunger (SDG 2). Decenniet är en fortsättning och fördjupning på det internationella året för familjejordbruk 2014, som någon talare menade vad det som gav de olika typerna av familjejordbrukare en samhörighet och gemensam benämning.

Läs hela artikeln: Lansering av FN:s decennium för familjejordbruk

Småskaligt skogs- och lantbruk betydelsefullt för hållbar utveckling

Den 30:e april 2019 hölls ett möte om Forest and Farm Facility (FFF) på FAO:s huvudkontor i Rom. Sverige, som är den största finansiella bidragsgivaren till FFF representerades av Fredrik Alfer, Sveriges biträdande permanenta representant till FAO, som belyste vikten av FFF:s arbete med långsiktiga och hållbara satsningar på småskaligt skogs- och lantbruk. Mötet bjöd även på anföranden av bland andra Bolivias och Zambias ambassadörer i Italien, som båda redogjorde för positiva effekter av FFF-samarbetet i respektive land.

Läs hela artikeln: Småskaligt skogs- och lantbruk betydelsefullt för hållbar utveckling

Biodiversiteten är i stor fara

IPBES släppte måndagen den 6 maj resultatet av den största undersökningen någonsin kring tillståndet för biodiversiteten i världen och där tecknas en dyster bild. Planetens ekosystem är i stor fara och en miljon arter riskerar utrotning med stora konsekvenser för människans liv på den här planeten. Det går fortfarande att motverka, men det krävs en transformativ förändring. 130 länder har ställt sig bakom slutsatserna.

Läs hela artikeln: Biodiversiteten är i stor fara

Sverige och Storbritannien sätter ljus på antibiotikaresistens och One Health vid FAO:s rådsmöte

Under FAO:s 161:a rådsmöte vid huvudkontoret i Rom stod Sverige och Storbritannien värdar för ett välbesökt sidoevent om antibiotikaresistens (AMR). Sidoeventet hade ett One Health-fokus där rekommendationerna från FN:s ad-hoc koordineringsgrupp för antibiotikaresistens (IACG) diskuterades. Ghana och Indonesien bjöds in för att berätta om nationella åtgärder för att genomföra One Health-strategin. Från Sveriges sida talade Jens Mattsson, generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt, om innebörden av One Health-ansatsen samt Sveriges arbete mot AMR.

Läs hela artikeln: Sverige och Storbritannien sätter ljus på antibiotikaresistens och One Health vid FAO:s rådsmöte

Sida, FAO och ECOWAS i gemensamt projekt för att skydda Västafrikas skogar

Sida ger stöd till ett femårigt projekt för att stärka en hållbar förvaltning av skogarna i Västafrika, där FAO ska bistå med teknisk expertis och Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, ECOWAS, ska ansvara för genomförandet.

Läs hela artikeln: Sida, FAO och ECOWAS i gemensamt projekt för att skydda Västafrikas skogar

Global Report on Food Crises 2019

Tisdagen den 2 april publicerades en omfattande rapport av The Global Network Against Food Crises om bl.a. den akuta hungersituationen i de långvarigt konfliktdrabbade länderna Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Nigeria, Sydsudan, Sudan, Syrien och Yemen. Av de 113 miljoner människor som drabbades av akut hunger i världen under 2018 lever nästan två tredjedelar i dessa länder.

Läs hela artikeln: Global Report on Food Crises 2019

Transforming Food Systems – Inspiration studio 12 April at Sida

Swedish Leadership for Sustainable Development anordnar ett inspirationsmöte om jordbruksutveckling och minskad hunger i världen den 12 april kl. 9-12 på Sida. Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk av ledande svenska företag och expertorganisationer för nya partnerskap och konkreta projekt för minskad fattigdom och hållbar utveckling. Det samordnas av Sida.

Läs hela artikeln: Transforming Food Systems – Inspiration studio 12 April at Sida