FAO fortsätter sitt samarbete med den Globala miljöfonden

Genom sitt samarbete med den Globala miljöfonden, GEF, hjälper FAO sina medlemsländer att tillgodogöra sig medel för att implementera olika projekt som ska bidra till att motverka klimatförändringarna. I den senaste beslutsomgången uppgick finansieringen till 70 miljoner US dollar för 28 länder. Fokus för satsningarna är hållbar urbanisering, förvaltning av grundvatten, biodiversitet, klimatförändringar och landdegradering.

Läs hela artikeln: FAO fortsätter sitt samarbete med den Globala miljöfonden

Världsbidagen 2024 fokuserar på ungas engagemang

Utan pollinatörer minskar den tryggade livsmedelsförsörjningen dramatiskt. För att uppmärksamma våra pollinatörer och deras roll, instiftade FN år 2017 den så kallade Världsbidagen. Världsbidagen äger rum den 20 maj och år 2024 är fokus på ungas engagemang under parollen ”Bee engaged with Youth”.

Läs hela artikeln: Världsbidagen 2024 fokuserar på ungas engagemang

Lansering av Global Report on Food Crises 2024

Den 24 april lanserades 2024 års upplaga av Global Report on Food Crises vid ett event på FAO i Rom med inlägg av bland andra FN:s generalsekreterare, EU-kommissionärerna Lenarčič och Urpilainen samt cheferna för FAO, WFP, IFAD, UNICEF och UNHCR.

Läs hela artikeln: Lansering av Global Report on Food Crises 2024

Internationella vattendagen – 22 mars

Svenska FAO-kommittén uppmärksammar internationella vattendagen med ett inlägg av professor Jennie Barron på temat Water for food security in global and local climate change

Läs hela artikeln: Internationella vattendagen – 22 mars

Klimatets orättvisa inverkan på kvinnor uppmärksammas på internationella kvinnodagen den 8 mars

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) lanserade den 5 mars 2024 rapporten ”The Unjust Climate: Measuring the impacts of climate change on rural poor, women and youth”. Den belyser hur klimatstressfaktorer ökar inkomstklyftorna på landsbygden och påverkar de ekonomiska förutsättningarna och försörjningsmöjligheterna för människor som lever i fattigdom, i synnerhet för kvinnor som är en särskilt sårbar grupp.

Läs hela artikeln: Klimatets orättvisa inverkan på kvinnor uppmärksammas på internationella kvinnodagen den 8 mars

Från policy till handling – hur främjar vi jämställdhet i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning?

Under 2023 kom två viktiga policydokument på plats med syfte att främja jämställdhet i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning. FAO publicerade för första gången på över 10 år rapporten The Status of Women in Agrifood systems, och Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) antog – efter svåra förhandlingar – frivilliga riktlinjer för jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition. Men hur översätter man data, fakta och riktlinjer till aktiviteter som gör skillnad i människors vardag?

Läs hela artikeln: Från policy till handling – hur främjar vi jämställdhet i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning?

Internationella året för kameldjur #IYC2024

Förenta nationerna har utropat 2024 till det internationella året för kameldjur. Detta i syfte att belysa kameldjurens betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning, nutrition och ekonomisk tillväxt.

Läs hela artikeln: Internationella året för kameldjur #IYC2024

Matens sanna kostnad – ny SOFA-rapport från FAO

FAO:s rapport State of Food and Agriculture 2023 (SOFA) fokuserar på så kallad True Cost Accounting. Det är den första av två rapporter på detta tema och omfattar data från 154 länder. Enligt FAO så överstiger de dolda kostnaderna inom våra livsmedelssystem 12 biljoner PPP dollar (2020 års nivåer) och utgörs till störst del av effekterna av ohälsosamma matvanor. Dessa står för mer än 70 procent, motsvarar ca 9 biljoner PPP (Purchasing Power Parities) dollar och förekommer främst i hög och medelinkomstländer.

Läs hela artikeln: Matens sanna kostnad – ny SOFA-rapport från FAO

Water is food – Water is life. Leave no one behind

2023 års World Food Day sätter ljuset på värdet av vatten och behovet av att skydda denna viktiga resurs. Globalt uppskattas behovet av rent vatten öka med 35 procent fram till 2050. Samtidigt har tillgången minskat med 20 procent, mycket på grund av hur vi producerar och konsumerar mat.

Läs hela artikeln: Water is food – Water is life. Leave no one behind