Skolmat under Covid19-pandemin

Den pågående pandemin innebär att fler än 350 miljoner barn i världen inte har tillgång till den skolmat de normalt får.

Läs hela artikeln: Skolmat under Covid19-pandemin

Vi behöver våra pollinerare

”Bin är de som är mest effektiva bland pollinerande insekter. Men det är inte bara honungsbin som pollinerar, utan också humlor och solitärbin. Fjärilar, blomflugor och skalbaggar hjälper också till så olika växter blir pollinerade och kan ge frukt och föröka sig.”

Läs hela artikeln: Vi behöver våra pollinerare

Takten på avskogningen minskar

Den globala avskogning fortsätter men ansträngningar för att bevara skogen har gett resultat och takten på avskogningen minskar. I rapporten Global Forest Resource Assessment redogör FAO för tillståndet för världens skogar.

Läs hela artikeln: Takten på avskogningen minskar

135 miljoner människor befinner sig i en livsmedelskris – ökningen fortsätter för fjärde året i rad

2020 års Global Report on Food Crises – en rapport framtagen av Global Network Against Food Crises där bland andra FAO, WFP och UNICEF ingår – visar att ökningen av antalet människor som befinner sig i en livsmedelskris ökar för fjärde året i rad. Vid 2019 års slut omfattar detta 135 miljoner människor i 55 länder och territorier – en ökning från 128 miljoner människor under 2018.

Läs hela artikeln: 135 miljoner människor befinner sig i en livsmedelskris – ökningen fortsätter för fjärde året i rad

Viktigt med fri handel för tryggad livsmedelsförsörjning

Insatserna för att hindra smittspridning av Covid-19 måste göras på ett sådant sätt att handeln förbli fri så att tryggad livsmedelsförsörjning kan säkras. Det säger WTO, WHO och FAO i ett gemensamt uttalande.

Läs hela artikeln: Viktigt med fri handel för tryggad livsmedelsförsörjning

Covid19-pandemins effekter på global livsmedelsförsörjning – utblick från Rom

Hur påverkar den pågående Covid 19-pandemin livsmedelsförsörjningen och hur klarar FAO av sitt viktiga arbete när huvudkontoret i Rom lägger om sitt arbete för att möta Italiens strama åtgärder för minskad smittspridning. Sveriges nytillträdda lantbruksråd och biträdande ständiga ombud vid FAO rapporterar om sin första tid på plats.

Läs hela artikeln: Covid19-pandemins effekter på global livsmedelsförsörjning – utblick från Rom

Internationella skogsdagen 21 mars Skogslandskapsrestaurering – många värden i en komplex utmaning

Förväntningarna på bevarade, restaurerade och nya skogar är mycket varierande. Intressen som biodiversitetskydd, brukande av marken för livsmedelsförsörjning eller skogsråvara och kolinlagringsmöjligheter står ofta i konflikt med varandra. Avsaknad av en samlad analys av möjligheter och utmaningar kan omöjliggöra en önskad utveckling att stoppa avskogning och öka skogens roll för utveckling och ekosystemtjänster. Nyckeln och en stor utmaning ligger i att koppla utvecklingen av en skogssektor till en växande lokal och nationell ekonomi.

Läs hela artikeln: Internationella skogsdagen 21 mars Skogslandskapsrestaurering – många värden i en komplex utmaning

Sida bidrar med 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika

Sida har beslutat att bidra med totalt 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika. 30 miljoner går till FAO:s särskilda fond för akuta insatser och rehabilitering, SFERA, ytterligare 10 till Etiopien och Somalia specifikt samt 5 miljoner till Oxfam. Syftet är att begränsa invasionen och trygga livsmedelsförsörjningen.

Läs hela artikeln: Sida bidrar med 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika

Kvinnor leder utvecklingen mot hållbart lantbruk

Stöd till kvinnor på landsbygden spelar en nyckelroll för den ekonomiska, miljömässiga och sociala förändring som krävs för hållbar utveckling. Läs om tre exempel på insatser inom jordbruket och skogsbruket i olika delar av världen.

Läs hela artikeln: Kvinnor leder utvecklingen mot hållbart lantbruk