Nedräkningen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 23 september – idag är mål 2 om att utrota hungern i fokus

Som en del av den avslutande nedräkningen och förberedelserna för FN:s toppmöte om livsmedelssystem uppmärksammas mellan den 6 och 22 september vart och ett av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Avsikten är att belysa förhållandet mellan bättre livsmedelssystem och att göra framsteg inom varje mål. Idag, den 21 september, är det mål 2 – Att utrota hungern – som är i fokus.

Läs hela artikeln: Nedräkningen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 23 september – idag är mål 2 om att utrota hungern i fokus

FN-rapport uppmanar till ändrad inriktning för jordbruksstöd på 470 miljarder dollar

Inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem presenterar FAO, UNDP och UNEP en rapport som konstaterar att globalt stöd till producenter i jordbrukssektorn uppgår till 540 miljarder dollar per år. Av dessa beräknas 470 miljarder vara prisstörande, miljömässigt och socialt skadliga och kunna öka till mer än 1,8 triljoner år 2030.

Läs hela artikeln: FN-rapport uppmanar till ändrad inriktning för jordbruksstöd på 470 miljarder dollar

2021 – Internationella året för frukt och grönsaker

År 2021 har av FN utropats som Internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruits and Vegetables 2021) och FAO har fått ansvaret för genomförandet tillsammans med andra organisationer. Syftet med året är att öka medvetandet om värdet ur närings- och hälsosynpunkt av att konsumera frukt och grönsaker, för att trygga livsmedelsförsörjningen men också de möjligheter de innebär för småskaliga familjejordbrukare.

Läs hela artikeln: 2021 – Internationella året för frukt och grönsaker

Akut otrygg livsmedelsförsörjning i världen når nya högre nivåer varnar FN

Insatser för att bekämpa en kraftig ökning av  akut otrygg livsmedelsförsörjning förhindras i flera länder genom strider och blockader som avbryter livräddande bistånd till familjer på randen av hungersnöd, varnar FAO och WFP i en ny rapport.

Läs hela artikeln: Akut otrygg livsmedelsförsörjning i världen når nya högre nivåer varnar FN

Förmötet i Rom inför toppmötet om livsmedelssystem inlett

För att förbereda FN:s toppmöte om livsmedelssystem hålls den 26-28 juli ett förmöte i Rom. Där deltar representanter för jordbrukare, civilsamhället, privata sektorn, forskare, urfolk och unga samt ministrar ansvariga för jordbruk, miljö, hälsa, nutrition och finans.

Läs hela artikeln: Förmötet i Rom inför toppmötet om livsmedelssystem inlett

Främja ungas engagemang och sysselsättning inom jordbruk och livsmedelssystem

Ungdomar spelar en avgörande roll för våra livsmedelssystem och möjligheterna att nå målen i Agenda 2030, men idag står många unga runtom i världen inför svåra utmaningar. Trots att våra livsmedelssystem kan erbjuda stora arbetsmöjligheter, är det sällan som ungdomar får anständiga och meningsfulla arbeten med tillräckliga försörjningsmöjligheter. Den 5 juli lanserade Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (Committee on World Food Security, CFS) därför en rapport i syfte att öka förståelsen om ungas betydelse för omställningen mot hållbara livsmedelssystem.

Läs hela artikeln: Främja ungas engagemang och sysselsättning inom jordbruk och livsmedelssystem

Finalerna i SLU Youth Institute

Nu är finalerna avgjorda för SLU Youth Institute. Två utvalda elever, med särskilt starka uppsatser och framföranden, kommer få chansen att delta vid Global Youth Institute som anordnas varje år i oktober av World Food Prize Foundation, där de kommer få möjlighet att träffa pristagare från World Food Prize Foundation, andra elever och experter. Nästa omgång av SLU Youth Institute går av stapeln i september med nya finaler under våren 2022.

Läs hela artikeln: Finalerna i SLU Youth Institute

FN:s årtionde för ekosystemrestaurering

Våra ekosystem ligger till grund för allt liv. Ju friskare ekosystem, desto friskare är vår planet. Att rädda våra ekosystem kan även hjälpa oss att utrota hunger och fattigdom. Idag står vi dock inför stora utmaningar som ett resultat av ökade klimatförändringar, utsläpp och minskad biodiversitet. Den 4 juni lanseras därför FN:s årtionde för ekosystemrestaurering, en global satsning i syfte att stoppa, förhindra och vända nedbrytningen av våra ekosystem.

Läs hela artikeln: FN:s årtionde för ekosystemrestaurering