1000 klassrum i skogen

FAO:s tema för Internationella skogsdagen 21 mars 2019 lyfter särskilt aktiviteter för att utveckla ungdomars och barns syn på skogen. I Sverige har det skapats över tusen skolskogar sedan det nationella samverkansprogrammet. Skogen i skolan startade sin verksamhet 1973. När delar av undervisningen flyttas till en närliggande skog kan både skolprestationerna och elevernas utveckling förbättras. Det visar en svensk kunskapsöversikt över internationell forskning kring utomhusundervisning. I skolskogen byggs samtidigt en relation till skogen, även hos en växande urban generation.

Läs hela artikeln: 1000 klassrum i skogen

Betydelsen av kvinnliga livsmedelsproducenter

I låginkomstländer är det främst småskaligt jordbruk som producerar mat för att mätta befolkningen och i stor utsträckning är det kvinnor som både odlar grödor och förbereder familjers måltider. Likaså är småskaligt fiske och gatuförsäljning av matvaror vanliga kvinnosysslor. Det mesta av detta produktiva och livsnödvändiga arbete sker dock i den informella sektorn, antingen som kvinnors obetalda arbete i och runt hushållet eller som inkomster som aldrig räknas av någon. Trots att delar av världens länder har hittat sätt omvandla informell ekonomi till formell, fortsätter kvinnor mer än män att bli kvar i en ekonomi som inte räknas eller syns. Men vad är egentligen problemet med detta?

Läs hela artikeln: Betydelsen av kvinnliga livsmedelsproducenter

Från hotade bin till ökad användning av metoder som främjar biologisk mångfald

FAO har nyligen publicerat en rapport om biologisk mångfald i relation till livsmedelsförsörjning och jordbruksverksamhet. Rapporten är omfattande och baseras på information från 91 länder, 27 internationella organisationer och kommentarer från 175 författare och analytiker. Rapporten redogör för betydelsen av att bevara, återställa och hållbart använda ekosystem för skogar, våtmarker, berg och torra områden.

Läs hela artikeln: Från hotade bin till ökad användning av metoder som främjar biologisk mångfald

Fler trädslag omfattas nu av Poppelkommissionens verksamhet

Trädslagen Salix och Populus blir inte de enda trädslag som Internationella poppelkommissionen, IPC ska främja. Det står klart efter en omröstning den 6 februari.

Läs hela artikeln: Fler trädslag omfattas nu av Poppelkommissionens verksamhet

FN:s globala rekommendationer mot antibiotikaresistens uppe för diskussion

Sverige stod i förra veckan värd för ett seminarium på FAO:s huvudkontor i Rom där medlemsländerna fick möjlighet att diskutera det utkast till globala rekommendationer som FN:s ad-hoc koordineringsgrupp för antibiotikaresistens (IACG) tagit fram på uppmaning av FN:s generalsekreterare. Ett 40-tal länder från samtliga regioner deltog och bidrog till en nyanserad diskussion om vikten av att ta ett helhetsgrepp om djur- och humanhälsa, att involvera samtliga intressegrupper och om länders olika förutsättningar i arbetet.

Läs hela artikeln: FN:s globala rekommendationer mot antibiotikaresistens uppe för diskussion

Hunger som redskap i konflikt

En säker tillgång till mat är en grundläggande mänsklig rättighet. Samtidigt är hunger, åtminstone periodvis, en realitet för många människor i världen. Hunger är också en starkt bidragande orsak till nationella och internationella konflikter och används regelbundet som ett redskap i konfliktsituationer. Som en uppföljning av resolution 2417, där FN:s säkerhetsråd för första gången fördömer svält som en metod i krigföring, presenterar nu FAO och WFP en rapport om korrelationen mellan konflikt och tryggad livsmedelsförsörjning i länderna Afghanistan, Tchad, Somalia, Syrien, Jemen, Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo.

Läs hela artikeln: Hunger som redskap i konflikt

FAO och World Farmers’ Organisation i nytt samarbetsavtal

World Farmers’ Organisation och FAO har tecknat ett nytt avtal som bekräftar parternas åtaganden att bistå lantbrukare att driva utvecklingen av den globala jord- och skogsbruksagendan.

Läs hela artikeln: FAO och World Farmers’ Organisation i nytt samarbetsavtal

Nytt ljus på Sveriges partnerskap med FAO

Sverige och Belgien stod i början av veckan värdar för ett sidoevent under det pågående rådsmötet på FAO i Rom, för att tillsammans lansera de skrifter som FAO tagit fram om sitt partnerskap med de båda länderna. Med på podiet var representanter från Bolivia och Nigeria, som delgav erfarenheter från det gemensamma arbetet med motståndskraft mot klimatförändringarna, integrerade lösningar för skogs- och jordbruk samt stärkt jämställdhet på landsbygden och kvinnors egenmakt.

Läs hela artikeln: Nytt ljus på Sveriges partnerskap med FAO

Innovationer inom jord- och skogsbruket centrala för framtida livsmedelsförsörjning

För att uppnå målen för hållbar utveckling behövs snabba framsteg för innovationer inom jord- och skogsbruket sam fisket, framförallt sådana som hanterar klimatförändringen och stödjer familjejordbrukare. Det konstaterade FAO:s generaldirektör vid öppnandet av det internationell symposiet om innovationer inom dessa näringar.

Läs hela artikeln: Innovationer inom jord- och skogsbruket centrala för framtida livsmedelsförsörjning