Ny rapport visar fortsatta och ökande utmaningar med tryggad livsmedelsförsörjning i världen

Årets hungerrapport ”Global Report on Food Crises 2022” visar på fortsatt stora och ökande utmaningar med tryggad livsmedelsförsörjning i världen under 2021. Rapporten, som tas fram av ”The Global Network Against Food Crises”, där bland andra FAO, FN:s livsmedelsprogram, WFP, och EU ingår, konstaterar nya rekordnivåer – ”unprecedented levels of hunger” – med en ökning om 58 miljoner människor sedan 2019. Eftersom rapporten gäller för 2021 räknar siffrorna inte in den försvårande effekten av Rysslands aggression mot Ukraina.

Läs hela artikeln: Ny rapport visar fortsatta och ökande utmaningar med tryggad livsmedelsförsörjning i världen

10-årsjubileum för CFS frivilliga riktlinjer om ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter – virtuellt högnivåevent 27 maj

I maj 2012 antog Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, de frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter (CFS VGGT). För att uppmärksamma 10-årsjubileet anordnar CFS tillsammans med FAO ett virtuellt högnivåevent där framsteg och framtida utmaningar kommer lyftas fram.

Läs hela artikeln: 10-årsjubileum för CFS frivilliga riktlinjer om ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter – virtuellt högnivåevent 27 maj

Världsbidagen 20 maj: ”Bee Engaged” för planetens hälsa och bevarandet av den biologiska mångfalden

Bin och andra pollinerare är avgörande för planetens hälsa, men idag minskar antalet pollinerare kraftigt. Genom att flytta pollen mellan olika blommor möjliggör bin en rik produktion av frukter, nötter och andra grödor. Samtidigt kan pollinerare förbättra kvalitén och diversiteten av de grödor som odlas. Att bevara och öka pollinerare i världen är därför nödvändigt för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen. FAO uppmärksammar därför Världsbidagen 20 maj.

Läs hela artikeln: Världsbidagen 20 maj: ”Bee Engaged” för planetens hälsa och bevarandet av den biologiska mångfalden