Sverige och Storbritannien sätter ljus på antibiotikaresistens och One Health vid FAO:s rådsmöte

Under FAO:s 161:a rådsmöte vid huvudkontoret i Rom stod Sverige och Storbritannien värdar för ett välbesökt sidoevent om antibiotikaresistens (AMR). Sidoeventet hade ett One Health-fokus där rekommendationerna från FN:s ad-hoc koordineringsgrupp för antibiotikaresistens (IACG) diskuterades. Ghana och Indonesien bjöds in för att berätta om nationella åtgärder för att genomföra One Health-strategin. Från Sveriges sida talade Jens Mattsson, generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt, om innebörden av One Health-ansatsen samt Sveriges arbete mot AMR.

Läs hela artikeln: Sverige och Storbritannien sätter ljus på antibiotikaresistens och One Health vid FAO:s rådsmöte

Sida, FAO och ECOWAS i gemensamt projekt för att skydda Västafrikas skogar

Sida ger stöd till ett femårigt projekt för att stärka en hållbar förvaltning av skogarna i Västafrika, där FAO ska bistå med teknisk expertis och Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, ECOWAS, ska ansvara för genomförandet.

Läs hela artikeln: Sida, FAO och ECOWAS i gemensamt projekt för att skydda Västafrikas skogar

Global Report on Food Crises 2019

Tisdagen den 2 april publicerades en omfattande rapport av The Global Network Against Food Crises om bl.a. den akuta hungersituationen i de långvarigt konfliktdrabbade länderna Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Nigeria, Sydsudan, Sudan, Syrien och Yemen. Av de 113 miljoner människor som drabbades av akut hunger i världen under 2018 lever nästan två tredjedelar i dessa länder.

Läs hela artikeln: Global Report on Food Crises 2019

Transforming Food Systems – Inspiration studio 12 April at Sida

Swedish Leadership for Sustainable Development anordnar ett inspirationsmöte om jordbruksutveckling och minskad hunger i världen den 12 april kl. 9-12 på Sida. Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk av ledande svenska företag och expertorganisationer för nya partnerskap och konkreta projekt för minskad fattigdom och hållbar utveckling. Det samordnas av Sida.

Läs hela artikeln: Transforming Food Systems – Inspiration studio 12 April at Sida