1000 klassrum i skogen

FAO:s tema för Internationella skogsdagen 21 mars 2019 lyfter särskilt aktiviteter för att utveckla ungdomars och barns syn på skogen. I Sverige har det skapats över tusen skolskogar sedan det nationella samverkansprogrammet. Skogen i skolan startade sin verksamhet 1973. När delar av undervisningen flyttas till en närliggande skog kan både skolprestationerna och elevernas utveckling förbättras. Det visar en svensk kunskapsöversikt över internationell forskning kring utomhusundervisning. I skolskogen byggs samtidigt en relation till skogen, även hos en växande urban generation.

Läs hela artikeln: 1000 klassrum i skogen

Betydelsen av kvinnliga livsmedelsproducenter

I låginkomstländer är det främst småskaligt jordbruk som producerar mat för att mätta befolkningen och i stor utsträckning är det kvinnor som både odlar grödor och förbereder familjers måltider. Likaså är småskaligt fiske och gatuförsäljning av matvaror vanliga kvinnosysslor. Det mesta av detta produktiva och livsnödvändiga arbete sker dock i den informella sektorn, antingen som kvinnors obetalda arbete i och runt hushållet eller som inkomster som aldrig räknas av någon. Trots att delar av världens länder har hittat sätt omvandla informell ekonomi till formell, fortsätter kvinnor mer än män att bli kvar i en ekonomi som inte räknas eller syns. Men vad är egentligen problemet med detta?

Läs hela artikeln: Betydelsen av kvinnliga livsmedelsproducenter