Lyckat projekt i Guatemala för att spara vatten för odling

Tack vare finansiering från Sverige har ett sinnrikt FAO-projekt bidragit till förbättrad och mer diversifierad livsmedelsförsörjning i ett lokalsamhälle i Guatemalas s k torrkorridor, där skördarna ofta uteblir på grund av torka. Samhället saknade lokal vattenförsörjning och man hade inte råd att installera ett bevattningssystem.

Läs hela artikeln: Lyckat projekt i Guatemala för att spara vatten för odling