29 september – internationella dagen för att uppmärksamma matsvinn

Målet i Agenda 2030 är att halvera matsvinnet globalt. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppgår ändå förluster av mat i produktionsledet till cirka 13 procent, vilket motsvarar en årlig kostnad på 400 miljoner dollar. Ytterligare 17 procent slängs efter att ha gjorts tillgänglig för konsumenter, dvs i restauranger, livsmedelsbutiker och i våra hem.

Läs hela artikeln: 29 september – internationella dagen för att uppmärksamma matsvinn

God svensk beredskap för Afrikansk svinpest – tack vare internationella samarbeten

Sverige har en god beredskap för hur afrikansk svinpest ska bekämpas, genom de beredskapsplaner som de berörda myndigheterna har tagit fram, baserat på expertkunskap hos forskare och tjänstemän. En stor del av denna kunskap har inhämtats genom nära samarbete med olika internationella aktörer, både genom internationell myndighetssamverkan och inom forskning.

Läs hela artikeln: God svensk beredskap för Afrikansk svinpest – tack vare internationella samarbeten

The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023

Fortsatta höga nivåer av hunger och felnäring, men några ljuspunkter kan noteras enligt rapporten State of Food Security and Nutrition in the World (också benämnd SOFI) 2023. Ökningen av hunger och felnäring har stannat av och gapet mellan kvinnor och män har minskat något, jämfört med situationen under Covid 19-pandemin. Samtidigt är nivåerna fortsatt högre än innan pandemin. Rapporten är en gemensam publikation från FAO, IFAD, UNICEF, WFP och WHO.

Läs hela artikeln: The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023