Regeringar och andra aktörer uppmanas i ny rapport att radikalt transformera livsmedelssystemen

Författarna bakom rapporten efterlyser en förändring av livsmedelssystemen som inte bara gör dem mer resilienta utan mer jämlika, inkluderande, respektfulla, regenerativa, hälsosamma och näringsrika såväl som produktiva och framgångsrika.

Läs hela artikeln: Regeringar och andra aktörer uppmanas i ny rapport att radikalt transformera livsmedelssystemen

Multisektoriellt samarbete för att förhindra nästa pandemi

För många kom coronaviruspandemin som en stor överraskning, men tecknen på en annalkande coronaviruspandemi har funnits i över ett decennium.

Läs hela artikeln: Multisektoriellt samarbete för att förhindra nästa pandemi

Ny FAO-rapport om världens fiskbestånd

I senaste utgåvan av rapporten State of World Fisheries and Aquaculture redogör FAO för utvecklingen av den globala fiskproduktionen. Rapporten utkommer vartannat år och är den viktigaste sammanställningen över fiskbeståndens status i världen. FAO rapporterar en ökning av andelen bestånd som överfiskas i förhållande till vad som är biologiskt hållbart och 2017 uppgick denna andel till 34 %. Samtidigt påpekar FAO att 79 % av den fisk som landas (i vikt) kommer från hållbara bestånd, då förvaltningen av stora och kommersiellt viktiga bestånd som t.ex. tonfisk har förbättrats på senare år.

Läs hela artikeln: Ny FAO-rapport om världens fiskbestånd

Internationella dagen för bekämpande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Den 5 juni är Internationella dagen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, IUU). Syftet med dagen är att uppmärksamma de hot som IUU-fisket innebär för en hållbar förvaltning av världens fiskeresurser och de insatser som görs för att bekämpa sådant fiske.

Läs hela artikeln: Internationella dagen för bekämpande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske