Ny FAO-rapport om världens fiskbestånd

I senaste utgåvan av rapporten State of World Fisheries and Aquaculture redogör FAO för utvecklingen av den globala fiskproduktionen. Rapporten utkommer vartannat år och är den viktigaste sammanställningen över fiskbeståndens status i världen. FAO rapporterar en ökning av andelen bestånd som överfiskas i förhållande till vad som är biologiskt hållbart och 2017 uppgick denna andel till 34 %. Samtidigt påpekar FAO att 79 % av den fisk som landas (i vikt) kommer från hållbara bestånd, då förvaltningen av stora och kommersiellt viktiga bestånd som t.ex. tonfisk har förbättrats på senare år.

©FAO/Kyle LaFerriere

Rapporten kommer ut under den pågående coronapandemin. FAO har därför även gjort en kort beskrivning av krisens effekter på det globala fisket och vattenbruket. Den tydligaste effekten är att fiskeaktiviteten generellt minskat i världen, oavsett storlek på fartygen och var fisket sker. Orsaken till detta är minskad efterfrågan på fisk, framför allt från restaurangsektorn, samt svårigheter för fisket att få tillgång till arbetskraft och insatsvaror som beten och redskap pga. de begränsningar och karantänsbestämmelser som införts i olika länder. Detta kan i sin tur skapa svårigheter med livsmedelsförsörjningen i vissa delar av världen. Samtidigt finns det också en risk att förvaltningen påverkas negativt då beståndsuppskattningar och kontrollåtgärder blir svårare att genomföra. FAO följer situationen noga för att kunna utvärdera och hantera pandemins effekter för livsmedelsförsörjningen.

FAO konstaterar i rapporten State of World Fisheries and Aquaculture att produktionen av fisk och skaldjur globalt slog nya rekord 2018 och uppgick till 179 miljoner ton. Knappt hälften av denna produktion kommer från vattenbruket. Fiske och vattenbruk beräknas totalt sysselsätta knappt 60 miljoner människor. Ökningen av produktionen har gett avtryck också i den globala konsumtionen av fisk och skaldjur, vilken har mer än fördubblats sedan 1960-talet. FAO lyfter fram att fisk spelar en viktig roll som protein- och näringskälla för stora grupper i världen.

För att vända den negativa trenden med andelen överfiskade bestånd pekar FAO på vikten av aktiv förvaltning, då man ser att fisken som har fler förvaltningsåtgärder på plats i större utsträckning också sker på ett hållbart sätt.

Läs hela rapporten här.