Globala miljöfonden beslutar om FAO-ledda projekt på 78 miljoner dollar

16 länder kommer att dra nytta av projekt som syftar till att bevara biologisk mångfald, förbättra ekosystemtjänster, bekämpa markförstöring och skydda naturresurser på land och i hav.

Läs hela artikeln: Globala miljöfonden beslutar om FAO-ledda projekt på 78 miljoner dollar

FAO tar för första gången fram en rapport om kunskapsläget för jordars biologiska mångfald

Jordars biologiska mångfald och de ekosystemtjänster de bidrar med kommer att bli centralt för genomförandet av FN:s årtionde för restaurering av ekosystem 2021-2030 och det nya ramverket för det globala arbetet för biologisk mångfald, som ska gälla efter 2020.

Läs hela artikeln: FAO tar för första gången fram en rapport om kunskapsläget för jordars biologiska mångfald

Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete – ny publikation från Svenska FAO-kommmittén

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling har allt mer kommit i fokus i den globala debatten. Flera rapporter, inte minst från FAO, visar att hungern i världen har ökat flera år i rad, biodiversiteten är i akut kris, ökenutbredningen fortsätter liksom utarmningen av världens jordar, och världens naturresurser förbrukas i en ohållbar omfattning.

Läs hela artikeln: Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete – ny publikation från Svenska FAO-kommmittén