Globala miljöfonden beslutar om FAO-ledda projekt på 78 miljoner dollar

16 länder kommer att dra nytta av projekt som syftar till att bevara biologisk mångfald, förbättra ekosystemtjänster, bekämpa markförstöring och skydda naturresurser på land och i hav.

Den globala miljöfonden (Global Environment Fund, GEF) har beslutat om ytterligare 78 miljoner dollar till FAO-ledda projekt i 16 länder. Insatserna är utöver GEF:s beslut i juni 2020 att godkänna 176 miljoner dollar för sådana FAO-ledda projekt. De ska genomföras av FAO och i samarbete med samt medfinansieras av regeringarna i berörda länder, men också ske regionalt för att bistå länder att förvalta sina gemensamma naturresurser mer hållbart.

Projekten ska visa hur länder kan möta effekterna av COVID-19 samtidigt som man bygger upp långsiktig motståndskraft mot framtida chocker orsakade av ökande klimatrisker och miljöförstöring. De kommer bl.a. att innebära att över 340 000 hektar förstörd mark återställs, att 5,2 miljoner hektar mark- och havsskyddade områden förvaltas på ett mer hållbart sätt och att bidra till utsläppsminskningar på 12,,4 miljoner ton växthusgaser.  Projekten ska bygga vidare på samarbetet mellan GEF och FAO fram till idag, som bl.a. har skyddat den biologiska mångfalden i 190 känsliga marina ekosystem, räddat ca 1,000 olika variationer av grödor, djurarter och raser från utrotning, men också skapat flera hundratusentals arbetstillfällen i lokalsamhällen på landsbygden.

Läs mer om arbetet och i vilka länder de ska genomföras i  FAO:s pressmeddelande här.