FAO tar för första gången fram en rapport om kunskapsläget för jordars biologiska mångfald

Jordars biologiska mångfald och de ekosystemtjänster de bidrar med kommer att bli centralt för genomförandet av FN:s årtionde för restaurering av ekosystem 2021-2030 och det nya ramverket för det globala arbetet för biologisk mångfald, som ska gälla efter 2020.

​FAO, ITPS, GSBI, SCBD, and EC. 2020. State of knowledge of soil biodiversity
– Status, challenges and potentialities, Report 2020. Rome, FAO.

Rapporten ”The State of Knowledge of Soil Biodiversity”, som publicerades i samband med FN:s dag för världens jordar den 5 december, belyser hur kritiskt hälsosamma jordar och biologisk mångfald i marken är för jordbruket och livsmedels-försörjningen. I jordar finns organismer som har en viktig roll för hållbar och resilient matproduktion, vår hälsa och för att mildra klimatförändringen.

Idag står den biologiska mångfalden i jordar hotad av mänskliga aktiviteter, klimatförändringen och naturkatastrofer. Då 25 % av jordens biologiska mångfald finns i jordar är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden. Med större datainsamling och undersökningar av världens jordar kan vi bättre förstå hoten mot den biologiska mångfalden och hitta hållbara lösningar.

Läs mer och ladda ned rapporten, som har tagits fram i samarbete med bl.a. Konventionen för biologisk mångfald och det Globala partnerskapet för jordar, under länken här: