FAO fortsätter sitt samarbete med den Globala miljöfonden

Genom sitt samarbete med den Globala miljöfonden, GEF, hjälper FAO sina medlemsländer att tillgodogöra sig medel för att implementera olika projekt som ska bidra till att motverka klimatförändringarna. I den senaste beslutsomgången uppgick finansieringen till 70 miljoner US dollar för 28 länder. Fokus för satsningarna är hållbar urbanisering, förvaltning av grundvatten, biodiversitet, klimatförändringar och landdegradering.

Läs hela artikeln: FAO fortsätter sitt samarbete med den Globala miljöfonden