Handel spås ha en viktig roll för att trygga livsmedelsförsörjningen enligt OECD-FAO Agricultural Outlook

I dagarna publicerades OECD:s och FAO:s gemensamma rapport Agricultural Outlook. Enligt rapporten förväntas priserna på livsmedel fortsatt vara låga men handel spås få en allt större betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen. Detta gäller särskilt för Afrika och Mellanöstern som har sämre förutsättningar för egen produktion, bl.a. p.g.a. klimatförändringar och konflikt. En förutsägbar och stabil handel är därför nödvändig.

Läs hela artikeln: Handel spås ha en viktig roll för att trygga livsmedelsförsörjningen enligt OECD-FAO Agricultural Outlook