Handel spås ha en viktig roll för att trygga livsmedelsförsörjningen enligt OECD-FAO Agricultural Outlook

I dagarna publicerades OECD:s och FAO:s gemensamma rapport Agricultural Outlook. Enligt rapporten förväntas priserna på livsmedel fortsatt vara låga men handel spås få en allt större betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen. Detta gäller särskilt för Afrika och Mellanöstern som har sämre förutsättningar för egen produktion, bl.a. p.g.a. klimatförändringar och konflikt. En förutsägbar och stabil handel är därför nödvändig.

I rapporten konstateras att mycket har förändrats sedan matkrisen för ca 10 år sedan då priserna sköt i höjden. Produktionen har sedan dess ökat starkt samtidigt som efterfrågan försvagas. Priserna förväntas därför fortsatt vara låga. Länder med begränsade naturresurser, långsam produktionsexpansion och snabb populationsökning får räkna med ökat behov av import av mat.

Rapporten visar att efterfrågan fortsatt är hög när det gäller mjölkprodukter, socker och vegetabiliska oljor, men svagare för andra produkter. Efterfrågan generellt kommer däremot att öka kraftigt i länderna söder om Sahara, Östasien, Mellanöstern och Nordafrika. Handel med jordbruksvaror kommer därför att ha en viktig roll för att säkerställa en tryggad livsmedelsförsörjning.

FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva konstaterar att förra århundrades gröna revolution har ökat världens förmåga att producera tillräckligt med föda, men att det nu måste till en hållbarhetsrevolution. Ett hållbart och produktivt livsmedelssystem, som erbjuder hälsosam och näringsriktig mat, samtidigt som miljön och biodiversiteten bevaras är helt nödvändigt enligt da Silva.

Läs hela rapporten här.