Internationella matsvinnsdagen

Visste du att matsvinnet uppgår till hela 35 kilo per person varje år i Sverige? Den 29 september uppmärksammas matsvinnet genom Internationella matsvinnsdagen som FAO och UNEP organiserar tillsammans.

Läs hela artikeln: Internationella matsvinnsdagen

FAO:s fiskekommitté, COFI, 5-9 september – en smygstart för svenskt ordförandeskap i EU:s ministerråd

Vartannat år möts FAO:s tekniska kommittéer för råvaror, jordbruk, fiske respektive skog. Den 5-9 september genomförs fiskekommittén som i år bland annat ska avhandla frågor om att öka globalt vattenbruk på ett hållbart och jämlikt sätt, förbättra fiskeriförvaltning och öka ansträngningarna för att eliminera illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU). Sverige leder tillsammans med EU-kommissionen, EU:s arbete vid mötet – en försmak av det svenska ordförandeskapet i EU 2023.

Läs hela artikeln: FAO:s fiskekommitté, COFI, 5-9 september – en smygstart för svenskt ordförandeskap i EU:s ministerråd