Invasiva skadegörare i skogen – nästa globala pandemi?

Var rädd om skogarnas genetiska resurser. Odling av exoter ger ofta kortsiktiga vinster men kan bli inkörsportar för allvarliga skadegörare. Motmedlen kan ofta finnas i skogarnas mångfald där skadegörarnas parasiter och sjukdomar finns. Det var några av medskicken vid det globala webbinarium i som FAO:s skogsskadenätverk anordnade den 29 juli med temat Invasiva skadegörare – nästa globala pandemi? Webbinariet skedde inom ramen för Internationella växtskyddsåret 2020.

Läs hela artikeln: Invasiva skadegörare i skogen – nästa globala pandemi?

FAO lanserar teknisk plattform för mätning och reducering av matsvinn

FAO lanserade i slutet av juli den tekniska plattform som man tillsammans med bland annat International Food Policy Research Institute, IFPRI, har utvecklat för att bistå det internationella samfundet att öka åtgärderna för att reducera matsvinn och förluster tidigare i livsmedelskedjan.

Läs hela artikeln: FAO lanserar teknisk plattform för mätning och reducering av matsvinn

IKEA Foundation stödjer FAO:s flyktingarbete i östra Afrika

Ikea Foundation bidrar med 3,5 miljoner dollar till FAO:s arbete för att stärka ställningen för flyktingar och flyktingmottagande samhällen i östra Afrika. Syftet med initiativet är att öka försörjningsmöjligheterna och lägga grunden för ökade jordbruksinvesteringar.

Läs hela artikeln: IKEA Foundation stödjer FAO:s flyktingarbete i östra Afrika