Reflektioner från 7:e mötet i Växtgenetiska fördraget

Mellan 30 oktober och 3 november samlades det Styrande Organet i det Växtgenetiska fördraget, denna gång i Kigali, Rwanda. Fördraget, som trädde i kraft 2004, är ett multilateralt avtal under FAO som reglerar tillträde till växtgenetiska resurser och rättvis fördelning av de vinster som kan uppkomma när resurserna nyttjas.

Läs hela artikeln: Reflektioner från 7:e mötet i Växtgenetiska fördraget

Global samverkan i kampen mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens berör oss alla. Överanvändande av antibiotika inom sjukvård och djurhållning skapar resistenta bakterier som hotar vår hälsa och våra livsmedelssystem, lokalt och globalt. FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO spelar en viktig roll för att bemöta problemen, dels genom egen forsking och operativ verksamhet i fält, dels genom att vara en neutral plattform där länder kan utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Läs hela artikeln: Global samverkan i kampen mot antibiotikaresistens

Svenskt deltagande i 4e högnivåmöte i Global Health Security Agenda 25 – 27 oktober 2017 i Kampala, Uganda

Global Health Security Agenda (GHSA) är ett femårigt initiativ för at främja ökad global säkerhet genom att framförallt lyfta frågan om hälsosäkerhetshot från smittsamma human- och djursjukdomar. Medlemsstaterna i GHSA träffades för att se vad som gjorts och hur man kan gå vidare.

Läs hela artikeln: Svenskt deltagande i 4e högnivåmöte i Global Health Security Agenda 25 – 27 oktober 2017 i Kampala, Uganda

Vattenbrukets utveckling i centrum i Rom

FAO:s underkommitté för vattenbruk träffades mellan den 24-27 oktober i Rom för att diskutera hållbar utveckling av vattenbruket.

Läs hela artikeln: Vattenbrukets utveckling i centrum i Rom