Svenskt deltagande i 4e högnivåmöte i Global Health Security Agenda 25 – 27 oktober 2017 i Kampala, Uganda

Global Health Security Agenda (GHSA) är ett femårigt initiativ för at främja ökad global säkerhet genom att framförallt lyfta frågan om hälsosäkerhetshot från smittsamma human- och djursjukdomar. Medlemsstaterna i GHSA träffades för att se vad som gjorts och hur man kan gå vidare.

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell deltar i diskussionerna vid mötet i Kampala

Sverige representerades av Näringsdepartementet, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt. Sjukdomsutbrott har stora återverkningar fysiskt, psykiskt och ekonomiskt vilket världen såg tydligt vid ebolautbrottet 2014 – 15 i Västafrika. Afrika genomlider 100 hälsokriser om året och 80% av sjukdomarna är infektioner. Med tanke på dagens extremt sammanlänkade värld kan ett utbrott nå över världen på 36 timmar. De nu 63 medlemsländerna i GHSA har alla tagit ombord vad som kallas OneHealth-konceptet, dvs. att sektorerna för folkhälsa, jordbruk och miljö måste samspela. Representanter för Världshälsoorganisation (WHO), FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) uttalade sitt stöd för OneHealth och för en ny femårsperiod för GHSA. Världsbanken presenterade sitt nya arbetsprogram som främjar åtgärder för att stoppa pandemier. Man framhöll att det kostar väsentligt mindre att bygga starka system som kan hindra spridning än att ta kostnaden för ett sjukdomsutbrott.

Uganda ställde upp med hela sin ledning: president Museveni, hans premiärminister och fem ministrar. Detta visade igen på vikten att arbeta tvärs över sektorer, gränser, nivåer och generationer. Presidenten framhöll också att landets högsta politiska ledning måste leda arbetet för att få till stånd verkligt tvärsektoriellt arbete.

Resultatet av mötet var att man enades om att samarbeta i GHSA under fem år till 2019 – 2023 och att diskutera vidare hur GHSA kan fokusera mer och bli mer slagkraftigt.

Läs mer om mötet här.