Svenska ambassaden och Sida rapporterar från sitt besök vid ett Forest Farm Facility-projekt i Liberia

Som ett led i det svenska stödet till Liberia, besökte Svenska ambassaden i Monrovia och Sida ett projekt som Forest Farm Facility bedriver och som koordineras av FAO i Margibi County.

Foto: Margareta Nilsson

Ved och träkol utgör viktiga energikällor för alla hushåll och små företag i Liberia. Elektricitet används i första hand för ljus och för att driva hushållselektronik som kylskåp och tv-apparater för dem som har råd. Även i urbana Monrovia använder den absoluta majoriteten träkol för matlagning. Produktion och användning av träkol har negativa effekter på hälsan, men utgör samtidigt en källa till inkomster, uppehälle och energisäkerhet. Elisabeth Hårleman, Chargé d’affaires a.i. på svenska ambassaden i Monrovia säger: ”Att göra och sälja träkol är viktigt för fattiga människors försörjning i Liberia. Om det skulle bli en eventuell utfasning av träkolsproduktionen, då måste det finnas reella alternativ till uppehälle för dem som är beroende av dessa aktiviteter för sin inkomst.

Träkolssektorn har betydande ekonomiskt värde för Liberia, och det finns möjligheter att generera intäkter – exempelvis genom skatter och licensavgifter – som bl.a. skulle kunna återinvesteras i en mer hållbar träkolsvärdekedja.

FAO stödjer NACUL (National Charcoal Union Liberia) för att deras medlemmar ska börja arbeta med en hållbar träkolsproduktion, i linje med den nya lagen för energiproduktion och marknadsföring av hållbar träbaserad biomassa.