Let’s get down to business

Samarbete mellan samhällets alla sektorer och särskilt näringslivets engagemang lyfts allt oftare som en av nycklarna till hållbar utveckling. Under det pågående mötet i Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) på FAO:s huvudkontor i Rom tog Svenska FAO-kommittén, som bedrivit sådant samarbete sedan 1950, chansen att bjuda in till ett sidoevent för att visa på hur flersektoriella partnerskap kan se ut i praktiken.

Läs hela artikeln: Let’s get down to business

På måndag inleds Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning

Den senaste rapporten State of Food Security and Nutrition in the World som publicerades i september visar att antalet hungrande fortsatt ökar, främst på grund av klimatförändringar och konflikt. Detta är en av frågorna som Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, kommer att diskutera den 15-19 oktober i Rom.

Läs hela artikeln: På måndag inleds Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning

World Food Day 2018 – uppmärksammas med ett seminarium 22 oktober

Varje år sedan ett par decennier tillbaka uppmärksammas World Food Day av FAO i Rom den 16 oktober. Syftet är att påminna om det fortsatt stora antalet hungrande och undernärda i världen.

Läs hela artikeln: World Food Day 2018 – uppmärksammas med ett seminarium 22 oktober

EU och FAO ökar ansträngningarna att stärka motståndskraften mot livsmedelskriser

I anslutning till pågående FN generalförsamling tillkännagav EU och FAO att de stärker sitt partnerskap för att öka motståndskraften mot de allvarliga och återkommande livsmedelskriserna runt om i världen.

Läs hela artikeln: EU och FAO ökar ansträngningarna att stärka motståndskraften mot livsmedelskriser

FAO:s Råvarukommitté träffades i Rom – fokus på kopplingen mellan jordbruksvaror, handel och hållbar utveckling

Den 26-28 september träffades FAO:s råvarukommitté (CCP) för att diskutera situationen och trender på världsmarknaden för jordbruksvaror samt viktiga policyfrågor. Fokus för diskussionerna låg framförallt på kopplingen mellan handel, livsmedelsförsörjning och klimatförändringar samt olika faktorer som påverkar produktionen av jordbruksvaror.

Läs hela artikeln: FAO:s Råvarukommitté träffades i Rom – fokus på kopplingen mellan jordbruksvaror, handel och hållbar utveckling