EU och FAO ökar ansträngningarna att stärka motståndskraften mot livsmedelskriser

I anslutning till pågående FN generalförsamling tillkännagav EU och FAO att de stärker sitt partnerskap för att öka motståndskraften mot de allvarliga och återkommande livsmedelskriserna runt om i världen.

Partnerskapsavtalet bygger på tidigare framgångsrika partnerskap och insatser mellan EU och FAO och är ett bevis för organisationernas fortsatta ansträngningar att bygga motståndskraft mot livsmedelskriser på samtliga nivåer. Långdragna livsmedelskriser diskuteras allt mer internationellt då de är ofta återkommande och drabbar ungefär samma länder gång efter gång. För att bryta denna onda cirkel behöver det nu tas krafttag från olika aktörer på olika nivåer. Neven Mimica, EU:s kommissionär för internationellt utvecklingssamarbete, hoppas att EU:s bidrag på 70 miljoner Euro kommer att stärka partnerskapet och påskynda insatser från nätverket the Global Network against Food Crises. Nätverket, som lanserades av EU, FAO och WFP 2016, belyser vikten av att stärka kopplingarna mellan flertalet aktörer, både humanitära, utvecklings- och fredsaktörer för att kunna bekämpa hungern globalt. Partnerskapsavtalet är i linje med resolution 2417 som antogs i FN:s säkerhetsråd 2018, där Sverige var en initiativtagarna. I resolutionen berörs för första gången kopplingen mellan konflikter och utbredd hunger i världen och möjligheten att sanktionera de som använder svält som vapen tas upp.

José Graziano da Silva, FAO:s generaldirektör, meddelade att EU:s bidrag kommer hjälpa till att förbättra FAO:s arbete med att upptäcka, förebygga och bemöta livsmedelskriser samt stärka samhällen och individers motståndskraft mot framtida livsmedelskriser.