World Food Day 2018 – uppmärksammas med ett seminarium 22 oktober

Varje år sedan ett par decennier tillbaka uppmärksammas World Food Day av FAO i Rom den 16 oktober. Syftet är att påminna om det fortsatt stora antalet hungrande och undernärda i världen.

World Food Day är en chans att visa åtagandena i mål 2 för hållbar utveckling – att utrota hungern till 2030. Det är särskilt viktigt i år då antalet ökar för tredje året i rad enligt årets State of Food Security and Nutrition in the World. Där konstateras att huvudorsakerna är konflikter och klimatförändringarna. FAO uppmanar också andra att på olika sätt uppmärksamma dagen.

Svenska FAO-kommittén anordnar därför ett seminarium den 22 oktober kl 13.30-15.30 på Medelhavsmuséet, Hörsalen, Fredsgatan 2 i Stockholm. Vid seminariet kommer vikten av att bygga motståndskraft mot klimatförändringarna att lyftas fram, som ett led i att förbättra hungersituationen i världen. Även vad som görs i Sverige för att hantera klimatförändringar, såsom torka, att bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning globalt samt att minska svinnet kommer att tas upp på seminariet.

Det går bra att anmäla sig till seminariet under följande länk till SIANI:s webb (Swedish International Agricultural Network Initiative), där också det fullständiga programmet läggs ut:

https://www.siani.se/event/world-food-day-2018/