FAO antar strategi för klimatförändringar och strategi för forskning och innovation

Vid FAO:s 170.e rådsmöte, som ägde rum 13–17 juni, antogs två nya strategier för FAO:s verksamhet. En strategi för klimatförändringar och en strategi för forskning och innovation. Båda strategierna gäller för perioden 2022 till 2031, och syftar till att driva på implementeringen av FAO:s strategiska ramverk.

Läs hela artikeln: FAO antar strategi för klimatförändringar och strategi för forskning och innovation