CFS HLPE-rapport om skogens roll för tryggad livsmedelsförsörjning

Skogens roll för tryggad livsmedelsförsörjning uppmärksammades vid 2017 års möte i Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning i oktober. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta sammandraget av rapporten.

Läs hela artikeln: CFS HLPE-rapport om skogens roll för tryggad livsmedelsförsörjning

Stort svenskt engagemang vid kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, 9-13 oktober 2017

I ljuset av att antalet människor som hungrar har ökat sedan förra året med nästan 40 miljoner är kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, i högsta grad ett aktuellt forum. Medlemsländer, civila samhället och privata sektorn träffas under fem dagar för att diskutera på vilket sätt den globala livsmedelstryggheten kan säkras.

Läs hela artikeln: Stort svenskt engagemang vid kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, 9-13 oktober 2017

Var med och uppmärksamma World Food Day

Den svenska FAO-kommittén och Näringsdepartementet anordnar årets uppmärksammande av World Food Day den 16 oktober. Det är då 72 år sedan FAO bildades med syfte att åstadkomma en tryggad livsmedelsförsörjning. Läs mer här: World Food Day 16 oktober 2017 Ladda hem broschyr med program här: World Food Day 2017  

Läs hela artikeln: Var med och uppmärksamma World Food Day

Europeiska jordbrukskommissonen träffas i Budapest – fokus på klimatets betydelse för djursjukdomar

Den 27-28 september träffades representanter från den europeiska regionen och Centralasien för att diskutera klimatförändringarnas betydelse för djursjukdomar. Vid mötet diskuterades även för Sverige prioriterade frågor som AMR och jämställdhet.

Läs hela artikeln: Europeiska jordbrukskommissonen träffas i Budapest – fokus på klimatets betydelse för djursjukdomar