CFS HLPE-rapport om skogens roll för tryggad livsmedelsförsörjning

Skogens roll för tryggad livsmedelsförsörjning uppmärksammades vid 2017 års möte i Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning i oktober. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta sammandraget av rapporten.

Vid CFS 44:e möte i oktober 2017 presenterades rapporten om hållbart skogsbruk för tryggad livsmedelsförsörjning, sammanställd av CFS’ högnivåpanel av experter. Rapporten baseras på aktuell forskning och diskuterades vid mötet där beslut om rekommendationer till fortsatta åtgärder antogs.

Rapporten visar att skogar och träd bidrar till tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition på olika sätt, bl.a. som livsmedel, som energi, som inkomstkälla och sysselsättning och som ekosystemtjänst. Skogens roll för tryggad livsmedelsförsörjning är aktuell mot bakgrund av den växande och konkurrerande efterfrågan på mark, skog och klimatförändringarna.

Läs sammanfattningen här

Läs hela rapporten här.