Stort svenskt engagemang vid kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, 9-13 oktober 2017

I ljuset av att antalet människor som hungrar har ökat sedan förra året med nästan 40 miljoner är kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, i högsta grad ett aktuellt forum. Medlemsländer, civila samhället och privata sektorn träffas under fem dagar för att diskutera på vilket sätt den globala livsmedelstryggheten kan säkras.

Sidoevenemang Feminism, skog och tryggad livsmedelsförsörjning
©FAO/Giulio Napolitano. Editorial use only. Copyright ©FAO.

Vid CFS 2017 presenterades bl.a. två viktiga rapporter – en om nutrition och en om det hållbara skogsbrukets roll för tryggad livsmedelsförsörjning.

Sveriges engagemang var stort vid årets CFS. En delegation om 24 personer bestående av representanter från myndigheter, civila samhället och privata sektorn var på plats i Rom för att aktivt medverka i CFS olika delar. Sverige anordnade bl.a. ett sidoevenemang på temat Feminism, skog och tryggad livsmedelsförsörjning med fokus på kvinnors roll för hållbart skogsbruk och skogens roll för livsmedelstrygghet. Utöver det egna sidoevenemanget medverkade Sverige i flera andra evenemang som ägde rum under veckan bl.a. Forests, trees and agroforestry for food security and nutrition and the SDGs. Sverige var också representerat vid två paneler genom Katarina Eriksson, medlem i svenska FAO-kommittén, som berättade om Tetra Paks projekt Dairy Hub. Projektet har valts ut som ett gott exempel på hur privata sektorn kan arbeta för att bidra till hållbar utveckling och uppfyllelsen av de globala målen.

CFS har ambitionen att vara det mest inkluderande forumet för frågor som rör tryggad livsmedlesförsörjning och nutrition. De tre Rombaserade FN-organen FAO, IFAD och WFP bidrar i lika delar till CFS som årligen samlar representanter från hela världen. Utöver de tre Rombaserade organens medlemmar deltar också civila samhället där NGO:s och olika talesorganisationer som La Via Campesina ingår, och representanter från privata sektorn som exempelvis International Dairy Federation och privata företag som Danone.

Läs mer om CFS 2017 här.