Globalt initiativ hanterar marint skräp för att rensa upp världshaven

FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har i samarbete med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och 30 länder tagit ett stort initiativ för att hantera marint skräp och rensa upp världshaven. Projektet – GloLitter Partnerships – genomförs av de två organisationerna, med initial finansiering från den norska regeringen.

Läs hela artikeln: Globalt initiativ hanterar marint skräp för att rensa upp världshaven

Förbättrad vattenhantering – en förutsättning för hållbar tryggad livsmedelsförsörjning

Vatten och relaterade risker tillsammans med ökad felnäring beräknas drabba hälften av världens befolkning till 2050. Sverige genom SIWI och SLU bidrar till FAO:s senaste rapport om vattnets produktivitet och dess betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition.

Läs hela artikeln: Förbättrad vattenhantering – en förutsättning för hållbar tryggad livsmedelsförsörjning