Förbättrad vattenhantering – en förutsättning för hållbar tryggad livsmedelsförsörjning

Vatten och relaterade risker tillsammans med ökad felnäring beräknas drabba hälften av världens befolkning till 2050. Sverige genom SIWI och SLU bidrar till FAO:s senaste rapport om vattnets produktivitet och dess betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition.

I FAO’s Land and Water Discussion paper, nummer 17, gör författarna en genomgång av tre stora utmaningar i världen: en alltmer osäker vattentillgång (som förstärks av den globala uppvärmningen), hunger och utbredd felnäring samt den omfattande fattigdomen.  Vattenbrist och osäker nederbörd har gjort målsättningen ”more crop per drop” viktig. Med kraftigt ökande felnäring utvidgas ambitionen till att även gälla ”more nutrition per drop”. Det är naturligtvis viktigt att vatten och andra resurser används effektivt, SDG 6.4. Men vattenhanteringen är också en hörnsten i kampen för att reducera fattigdom, hunger, felnäring, och för en bättre hälsa: SDG 1, 2 och 3.  Rapporten diskuterar möjligheterna för förbättringar med speciell inriktning på småskaligt jordbruk i Afrika.

Under flera decennier minskade hungern i världen, men trenden har vänt under de senaste fem, sex åren. Antalet hungrande uppskattas nu till ca 690 miljoner. Betydligt högre siffror rapporteras för antalet som är överviktiga och feta samt de som inte äter tillräckligt av näringsrik mat. Brist på mikronäringsämnen, vitaminer och mineraler, drabbar i storleksordningen 2 miljarder och liknande uppskattningar gäller för övervikt och fetma. Överlappningar mellan de olika grupperna är stora. Men initierade bedömningar visar att de senare typerna av felnäring drabbar ca två och en halv gånger fler människor globalt än de som drabbas av hunger.

I rapporten diskuteras möjligheterna att minska felnäringen genom en ökad produktivitet och tillgång på näringsrik mat. En förbättrad vattenhantering är en av de viktiga förutsättningarna för en sådan förändring. De vanligaste stapelvarorna, t ex majs och vete i stora delar av Afrika, måste kompletteras med näringsriktiga produkter, på fältet och på tallriken, t ex frukt och grönsaker. Utmaningarna är stora, kanske främst för småskaligt jordbruk, som har små marginaler för att ta risker och skördarna är låga och varierande med magert näringsinnehåll på grund av vatten brist. Samtidigt innebär urbanisering och ekonomisk tillväxt att efterfrågan ökar på olika produkter. Utbredd fattigdom sätter emellertid gränser för förbättringar. En uppskattning från 2017 säger att över 3 miljarder människor inte hade råd med en näringsriktig kost.

Förutom litteraturgenomgångar har empiriskt material från Etiopien använts för att testa en metod för att beräkna vattenåtgången i förhållande till mängden näringsämnen i olika matprodukter.

Läs FAO:s rapport: Water productivity, the yield gap, and nutrition. The case of Ethiopia. Land and Water  Discussion Paper, 17, FAO, Rome, 2021.

Författare: Jan Lundqvist, Louise Malmquist, Paulo Dias, Jennie Barron och Mekonnen B. Wakeyo.

Läs SIWI:s policy brief: Nutrition and the Perfect Storm of Water