Globalt initiativ hanterar marint skräp för att rensa upp världshaven

FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har i samarbete med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och 30 länder tagit ett stort initiativ för att hantera marint skräp och rensa upp världshaven. Projektet – GloLitter Partnerships – genomförs av de två organisationerna, med initial finansiering från den norska regeringen.

GloLitter kommer att hjälpa utvecklingsländerna att identifiera möjligheter att förebygga och minska marint skräp från sjöfarten och fiskerisektorn. Projektet syftar till att reducera användningen av plast i dessa industrier för att bättre skydda ömtålig marin miljö, liksom även människor och deras försörjning. Initiatitivet är i linje med mål 14 för hållbar utveckling, som handlar om åtaganden att förebygga och minska föroreningar samt bevara och nyttja haven hållbart.

Tio länder har bekräftats som Lead Partnering Countries och ytterligare 20 har valts ut som Partnering Countries. Projektet innebär att man förser länderna med olika verktyg för att tillämpa befintliga regler samt att experter från FAO och IMO kommer att tillhandahålla tekniskt stöd samt utbildning. Det inkluderar även att utveckla system för att ta hand om skräp i hamnar och att samla in plast för återvinning. Projektet syftar till att främja efterlevnad av relevanta FAO-riktlinjer, som de Frivilliga riktlinjerna för märkning av fiskeredskap för att dessa ska kunna spåras tillbaka till sina ägare om de har övergivits eller kasserats i haven, och det Globala initiativet för spökverktygIMO kommer att uppmuntra efterlevnad av den Internationella konventionen om förhindrande av förorening från fartyg, som förbjuder utsläpp av plast och fiskeredskap, samt Londonkonventionen, som reglerar dumpning av avfall från fartyg.

De tio ledande samarbetsländerna är: Brasilien, Costa Rica, Elfenbenskusten, Indien, Indonesien, Jamaica, Kenya, Madagaskar, Nigeria och Vanuatu. De 20 partnerländerna är: Argentina, Kap Verde, Colombia, Ecuador, Gambia, Moçambique, Nicaragua, Panama, Peru, Filippinerna, Senegal, Sri Lanka, Salomonöarna, Sudan, Tanzania, Thailand, Östtimor, Togo , Tonga och Vietnam.

Läs mer om projektet på FAO:s hemsida här: