Internationella vattendagen – 22 mars

Svenska FAO-kommittén uppmärksammar internationella vattendagen med ett inlägg av professor Jennie Barron på temat Water for food security in global and local climate change

Läs hela artikeln: Internationella vattendagen – 22 mars

Klimatets orättvisa inverkan på kvinnor uppmärksammas på internationella kvinnodagen den 8 mars

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) lanserade den 5 mars 2024 rapporten ”The Unjust Climate: Measuring the impacts of climate change on rural poor, women and youth”. Den belyser hur klimatstressfaktorer ökar inkomstklyftorna på landsbygden och påverkar de ekonomiska förutsättningarna och försörjningsmöjligheterna för människor som lever i fattigdom, i synnerhet för kvinnor som är en särskilt sårbar grupp.

Läs hela artikeln: Klimatets orättvisa inverkan på kvinnor uppmärksammas på internationella kvinnodagen den 8 mars