Nedräkningen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 23 september – idag är mål 2 om att utrota hungern i fokus

Som en del av den avslutande nedräkningen och förberedelserna för FN:s toppmöte om livsmedelssystem uppmärksammas mellan den 6 och 22 september vart och ett av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Avsikten är att belysa förhållandet mellan bättre livsmedelssystem och att göra framsteg inom varje mål. Idag, den 21 september, är det mål 2 – Att utrota hungern – som är i fokus.

Läs hela artikeln: Nedräkningen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 23 september – idag är mål 2 om att utrota hungern i fokus

FN-rapport uppmanar till ändrad inriktning för jordbruksstöd på 470 miljarder dollar

Inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem presenterar FAO, UNDP och UNEP en rapport som konstaterar att globalt stöd till producenter i jordbrukssektorn uppgår till 540 miljarder dollar per år. Av dessa beräknas 470 miljarder vara prisstörande, miljömässigt och socialt skadliga och kunna öka till mer än 1,8 triljoner år 2030.

Läs hela artikeln: FN-rapport uppmanar till ändrad inriktning för jordbruksstöd på 470 miljarder dollar

2021 – Internationella året för frukt och grönsaker

År 2021 har av FN utropats som Internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruits and Vegetables 2021) och FAO har fått ansvaret för genomförandet tillsammans med andra organisationer. Syftet med året är att öka medvetandet om värdet ur närings- och hälsosynpunkt av att konsumera frukt och grönsaker, för att trygga livsmedelsförsörjningen men också de möjligheter de innebär för småskaliga familjejordbrukare.

Läs hela artikeln: 2021 – Internationella året för frukt och grönsaker