The State of Food Security and Nutrition 2022

De främsta drivkrafterna bakom ökad hunger och felnäring är konflikter, klimatförändringar och ekonomiska chocker, kombinerat med ökad ojämlikhet i samhället. The State of Food Security and Nutrition 2022, understryker att en intensifiering av dessa drivkrafter sker och att fokus måste vara på hur man bygger motståndskraft mot dem.

Läs hela artikeln: The State of Food Security and Nutrition 2022

OECD och FAO analyserar utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelssektorn i ”Agricultural Outlook 2022” – utmaningar de kommande 10 åren

Rapporten belyser grundläggande ekonomiska och sociala trender som driver den globala jordbruks- och livsmedelssektorn förutsatt att inga större förändringar av väderförhållanden eller policyer sker. I årets rapport görs analyser av bland annat nivån på produktivitetstillväxten som krävs för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, om att utrota hungern (mål 2), samt bedömningar och analyser vad gäller behovet av avsevärda minskningar av jordbrukets utsläpp av växthusgaser fram till 2030.

Läs hela artikeln: OECD och FAO analyserar utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelssektorn i ”Agricultural Outlook 2022” – utmaningar de kommande 10 åren