Internationella året för frukt och grönsaker avslutas, men frågan är fortsatt viktig för nutrition och tryggad livsmedelsförsörjning

År 2021 utropades av FN som internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruits and Vegetables 2021), som nu avslutas med en virtuell ceremoni 24 februari. FAO har haft ansvaret för genomförandet tillsammans med andra organisationer. Syftet med året var att öka medvetandet om värdet av frukt och grönsaker ur närings- och hälsosynpunkt, dess bidrag till att trygga livsmedelsförsörjningen och minska svinnet, men också påvisa de möjligheter som frukt och grönsaker innebär för småskaliga familjejordbrukares försörjning.

Läs hela artikeln: Internationella året för frukt och grönsaker avslutas, men frågan är fortsatt viktig för nutrition och tryggad livsmedelsförsörjning

FN bedömer att hungern riskerar att öka på minst 20 ”hotspots”

FAO och WFP har nyligen släppt en ny utgåva av sin gemensamma framåtblickande analys av hungersituationen i världen (Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: February to May 2022 Outlook). Rapporten är en sammanställning av den förväntade livsmedelsförsörjningen under våren 2022 och fokuserar särskilt på de länder som väntas vara värst drabbade (Etiopien, Jemen, Nigeria och Sydsudan). Enligt rapporten kommer livsmedelsassistans i dessa länder att vara direkt avgörande för att förhindra svält.

Läs hela artikeln: FN bedömer att hungern riskerar att öka på minst 20 ”hotspots”