Internationella året för frukt och grönsaker avslutas, men frågan är fortsatt viktig för nutrition och tryggad livsmedelsförsörjning

År 2021 utropades av FN som internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruits and Vegetables 2021), som nu avslutas med en virtuell ceremoni 24 februari. FAO har haft ansvaret för genomförandet tillsammans med andra organisationer. Syftet med året var att öka medvetandet om värdet av frukt och grönsaker ur närings- och hälsosynpunkt, dess bidrag till att trygga livsmedelsförsörjningen och minska svinnet, men också påvisa de möjligheter som frukt och grönsaker innebär för småskaliga familjejordbrukares försörjning.

Det internationella året för frukt och grönsaker avslutas, och 24 februari hålls en virtuell avslutningsceremoni på som du kan ta del av här. Frågan om frukt och grönsaker kopplar till Agenda 2030, särskilt mål 2 om att utrota hungern och mål 3 om att säkerställa hälsosamt liv, samt mål 12 om hållbar konsumtion och produktion. Året bidrog även till genomförandet av flera andra internationella initiativ som FN:s årtionde om åtgärder för nutrition 2016–2025 och FN:s årtionde för familjejordbruk 2019–2028.

Frukt och grönsaker är fortsatt viktiga för nutrition, tryggad livsmedelsförsörjning och hållbar utveckling även efter att året avslutats. Nu inleds en kampanj för att få barn och unga att äta hälsosamt och minska matsvinnet. Kampanjen har hashtag #TrollsFoodHeroes. Kampanjmaterial för sociala medier finns här.

Du kan läsa en tidigare artikel på FAO-kommitténs hemsida om det internationella året för frukt och grönsaker här.

Du kan ta del av mer information och bakgrund till det internationella året för frukt och grönsaker på FAO:s webb här.