Utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen i världen med anledning av den ryska invasionen av Ukraina – humanitära insatser, minskad tillgång på livsmedel och stigande priser

De tre FN-organen FAO, WFP och IFAD arbetar intensivt med hanteringen av den tryggade livsmedelsförsörjningen i Ukraina med anledning av den ryska invasionen. Enligt en WFP-rapport är minst 18 miljoner människor påverkade av den ryska invasionen. 12 miljoner människor är behov av humanitär assistans och 1,7 miljoner har fått lämna sina hem, och sifforna förväntas nu ha stigit ytterligare. Invasionen av Ukriana kommer också att påverka den globala livsmedelsförsörjningen och även priserna på råvaror och jordbruksvaror, vilket var en utmaning redan innan den ryska invasionen av Ukraina. Det innebär stora utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen globalt.

Läs hela artikeln: Utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen i världen med anledning av den ryska invasionen av Ukraina – humanitära insatser, minskad tillgång på livsmedel och stigande priser

FAO:s centrala firande av skogens dag 2022 genomförs i den svenska paviljongen vid Världsutställningen i Dubai

Världsutställningen ”Expo 2020 Dubai” blev uppskjuten och genomförs nu från oktober 2021 till mars 2022. Temat är ”connecting minds, creating future” och har tre teman: möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Den svenska paviljongen ligger inom området för hållbarhet. I ett utbud av 190 deltagande länder har FAO valt den svenska paviljongen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och International Union for Forest Research Organisations Group for the World Congress 2024 (IUFRO 2024) för att kraftsamla på skogens dag.

Läs hela artikeln: FAO:s centrala firande av skogens dag 2022 genomförs i den svenska paviljongen vid Världsutställningen i Dubai

Jämställdhet idag för en bättre morgondag – FAO:s arbete med jämställdhet för tryggad livsmedelsförsörjning

Jämställdhet är avgörande för att uppnå en värld utan hunger, undernäring och fattigdom. Bestående ojämlikheter mellan kvinnor och män är ett betydande hinder för jordbruk, landsbygdsutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning. FAO bidrar till att undanröja dessa skillnader, vilket är centralt för hållbara och inkluderande livsmedelssystem och motståndskraftiga, fredliga samhällen.

Läs hela artikeln: Jämställdhet idag för en bättre morgondag – FAO:s arbete med jämställdhet för tryggad livsmedelsförsörjning