FAO:s centrala firande av skogens dag 2022 genomförs i den svenska paviljongen vid Världsutställningen i Dubai

Världsutställningen ”Expo 2020 Dubai” blev uppskjuten och genomförs nu från oktober 2021 till mars 2022. Temat är ”connecting minds, creating future” och har tre teman: möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Den svenska paviljongen ligger inom området för hållbarhet. I ett utbud av 190 deltagande länder har FAO valt den svenska paviljongen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och International Union for Forest Research Organisations Group for the World Congress 2024 (IUFRO 2024) för att kraftsamla på skogens dag.

Temat för skogens dag 2022 är “Inspire for the future – The role of forests in ensuring sustainable production and consumption”, och är ett tema som passar mycket bra ihop med den svenska paviljongen som har namnet ”The Forest”. Paviljongen, som är 18 meter hög, är byggd helt i trä och ger ett imponerande intryck. Byggnaden visar upp nya innovationer i träbyggnation och har genererat avsevärt lägre koldioxidutsläpp vid byggandet och binder kol under lång tid. Sveriges deltagande i utställningen har temat ”co-creation and innovation”. SLU kommer vara värd för IUFRO 2024 i Stockholm. Världskongressen ges var femte år, senast i Curitiba, Brasilien 2019. SLU finns därför på plats i svenska paviljongen för att informera om planer och program för IUFRO 2024.

FAO:s live event under tre timmar har medverkan på hög nivå, som till exempel FAO:s och IUFRO:s generaldirektörer QU Dongyu respektive John Parotta, Sveriges ambassadör Jan Thesleff och ett antal ministrar från relevanta länder. Fredrik Ingemarson från SLU leder också en paneldebatt kring ”Inspire for the Future – The Role of Forests in Ensuring Sustainable Production and Consumption”, med medverkan från privat sektor (IKEA, och företag från Guatemala och Sydafrika), WWF och Internationella skogsstudenters organisation.

Mötet har en ambition att diskutera hur innovation inom skogssektorn, resurseffektivitet, skogsprodukter och ekosystemtjänster kan bidra till en hållbar livsstil och snabba upp skiftet till mer hållbar konsumtion och produktion. Det är möjligt att följa hela mötet virtuellt genom anmälan på FAO:s web i länken nedan. Sammanfattande filmer om programmen för tidigare skogens dag finns också på FAO:s web, men publiceras senare under året och i förkortad version.

Världsutställningen i Dubai blir av – Regeringen.se

IUFRO Stockholm 2024 (iufro2024.com)

Live Event | International Day of Forests | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)