Sida träffar FAO för årliga konsultationer

Vid de årliga konsultationerna mellan FAO och Sida, som hölls den 30 maj, så välkomnades det breda stöd som Sida och andra aktörer från Sverige ger till FAO. Parterna diskuterade genomfört och pågående arbete men blickade också framåt mot prioriterade områden för framtiden.

Läs hela artikeln: Sida träffar FAO för årliga konsultationer

Klimatutmaningar kräver hållbara livsmedelssystem i Europa och Centralasien

Från Irland till Kirgizistan och från Barents hav till Medelhavet: Europa och Centralasien är den mest olikartade av de fem regioner FAO arbetar i, men ska likväl kunna komma överens om gemensamma prioriteringar för jordbruk och livsmedelsproduktion. Klimatförändringarnas utmaningar gör såväl globalt som regionalt samarbete allt viktigare, särskilt då miljontals människor i regionen fortsatt saknar säker tillgång till mat. FAO:s 31:a regionalkonferens för Europa och Centralasien uppmanade i veckan som gått organisationen att stärka sitt arbete för hållbara livsmedelsystem i regionen.

Läs hela artikeln: Klimatutmaningar kräver hållbara livsmedelssystem i Europa och Centralasien

Fira bina – en av våra främsta pollinerare!

Söndagen den 20 maj firas för allra första gången den internationella bi-dagen. Den instiftades av FN på initiativ av Slovenien i syfte att uppmärksamma den viktiga roll bina och andra pollinerare spelar för miljön, vår tillgång till mat och ett hållbart jordbruk.

Läs hela artikeln: Fira bina – en av våra främsta pollinerare!

Larmrapport om tillståndet för världens jordar

Rapporten Soil Pollution: a Hidden Reality som publicerades av FAO den 2 maj, visar på det alarmerande tillståndet för världens jordar. Jordföroreningar utgör ett oroande hot mot jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet, och mänsklig hälsa konstaterar FAO i rapporten, samtidigt som allt för lite är känt om omfattningen och allvaret.

Läs hela artikeln: Larmrapport om tillståndet för världens jordar